jjx/Rynek Zdrowia | 05-10-2018 12:45

Polki z rakiem piersi czekają na dobre decyzje ministra zdrowia

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Federacja Stowarzyszeń "Amazonki", Fundacja Onkocafe - Razem Lepiej oraz Stowarzyszenie SANITAS wspólnie apelują do Ministerstwa Zdrowia o wprowadzenie niezbędnych zmian w opiece onkologicznej nad kobietami z rakiem piersi.

W Polsce wciąż brakuje nowoczesnych terapii dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi. Fot. Archiwum

''W Polsce diagnozowanych jest rocznie 18.000 nowych przypadków raka piersi. Aż 6.000 kobiet umiera. Pomimo iż wskaźnik 5-letnich przeżyć wzrósł w ciągu kilkunastu lat i wynosi w tej chwili 75% to dalej jest o 10% niższy niż w innych krajach europejskich'' - czytamy w oficjalnym liście skierowanym do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Organizacje zrzeszające chore z rakiem piersi wracają uwagę, że w dalszym ciągu dużym nierozwiązanym w Polsce problemem jest kwestia skutecznej profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Wciąż brak jest nowoczesnych terapii dla kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

Proponowane zmiany autorów apelu dotyczą: dalszej poprawy profilaktyki raka piersi, ustalenia kryteriów jakości badań mammograficznych zgodnych ze standardami europejskimi, opieki nad młodymi kobietami z rakiem piersi, wprowadzenia Breast Cancer Unitów, poprawy dostępu do nowoczesnego leczenia, także chirurgicznego, poprawy sytuacji kobiet z zaawansowanym rakiem piersi, zwłaszcza HER2-ujemnym hormonozależnym oraz zapewnienia dostępu kobietom po leczeniu raka piersi, bez względu na miejsce zamieszkania, do szeroko pojętej rehabilitacji psychofizycznej i społecznej.

Z okazji Miesiąca Walki Raka Piersi Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych przygotowała także petycję do ministra zdrowia, którą mogą podpisać wszyscy, którzy uważają, że potrzebne są zmiany w opiece nad chorymi z rakiem piersi. Petycję w ciągu 3 dni od udostępnienia podpisało już blisko 900 osób.

Więcej: www.petycjaonline.pl