• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Pacjenci z nowotworami w czasie epidemii COVID-19: włoskie towarzystwa onkologiczne zalecają

Autor: PLWzR/ Rynek Zdrowia • • 25 marca 2020 20:01

W środę (25 marca) na stronach Polskiej Ligi Walki z Rakiem opublikowane zostały praktyczne zalecenia Włoskiego Towarzystwa Radioterapii i Onkologii Klinicznej (AIRO) i Włoskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (AIOM) dot. postępowania w czasie epidemii COVID-19. Za zgodą prezydentów obu towarzystw: prof. Vittorio Donato (AIRO) i prof. Saverio Cinieriego (AIOM), Zarząd PLWzR udostępnił je polskim lekarzom onkologom.

Zalecenia są oparte o doświadczenia włoskie zebrane podczas trwającej epidemii COVID-19. Fot. archiwum

"Niezależnie od tego, wszystkich pracowników ochrony zdrowia w naszym kraju obowiązują przede wszystkim akty prawne wydawane przez uprawnione do tego organy państwowe, a także zarządzenia dyrekcji poszczególnych jednostek. Przedstawione tutaj zalecenia stanowią więc jedynie materiał pomocniczy i nie mogą zastąpić oficjalnych dokumentów" - czytamy na stronie PLWzR.

"Przypominamy również, że stanowiska dotyczące postępowania u chorych na nowotwory w czasie epidemii COVID-19 opublikowały w ostatnich dniach wspólnie Polskie Towarzystwo Onkologiczne i Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej oraz Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej" - wskazuje Polska Liga Walki z Rakiem.

Czytaj: Towarzystwa onkologiczne ws. postępowania z pacjentami w sytuacji zagrożenia koronawirusem

Ograniczyć ryzyko zakażenia
Autorzy dokumentu pn. "Pierwsze praktyczne zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zakażenia u pacjentów i pracowników ośrodków radioterapii w trakcie epidemii COVID-19" wskazują, że jest on oparty na doświadczeniu grupy oddziałów radioterapii w północnych Włoszech, które znajdują się wewnątrz lub bardzo blisko „czerwonej strefy”, a zatem jako pierwsze stanęły w obliczu zagrożenia. Głównym wyzwaniem było kontynuowanie działalności, przy jednoczesnej ochronie pacjentów, rodzin i pracowników służby zdrowia przed zakażeniem.

Jako priorytet pierwszy wskazują zapewnienie wdrożenia radioterapii u chorych na nowotwory, u których są do niej wskazania, należy zatem zapewnić pełne funkcjonowanie placówek radioterapii, również w trakcie zagrożenia COVID-19.

Priorytet drugi to bezpieczeństwo pracowników i pacjentów ośrodków radioterapii. Jak zauważają autorzy, zakażenie dużej liczby pracowników zatrudnionych w ośrodku radioterapii prowadziłoby do całkowitego lub częściowego zawieszenia jego działalności. Niewykrycie pacjentów z podejrzeniem zakażenia lub z zakażeniem stwarza ryzyko rozszerzenia się infekcji na pracowników i pozostałych pacjentów w danym ośrodku.

Sugerowanym rozwiązaniem jest triaż (filtr), który ma na celu ocenę stanu zdrowia (gorączka, objawy oddechowe) i weryfikację kontaktów z osobami zakażonymi COVID-19 u wszystkich osób, które wchodzą do zakładów radioterapii: chorych, ich opiekunów (którzy mają dostęp do ośrodka tylko w niezbędnych przypadkach), załóg karetek pogotowia, personelu sprzątającego i innych pracowników ośrodka. Jak zaznaczają autorzy, jeśli przy wejściu do szpitala nie przeprowadza się triażu, należy to zrobić przy wejściu do ośrodka radioterapii.

Bezpieczeństwo pacjentów i personelu
Zaleca się umieszczenie na oddziale dozowników z alkoholowym roztworem do dezynfekcji rąk. Zalecana jest częsta dezynfekcja powierzchni, z którymi stykają się operatorzy. Niektórzy autorzy zalecają czyszczenie za pomocą roztworów etanolu (co najmniej 60%) lub nadtlenku wodoru.

Zgodnie z wytycznymi WHO zaleca się stosowanie u chorych oraz pracowników masek chirurgicznych, szczególnie w sytuacji kiedy pracownik ma objawy ze strony dróg oddechowych (w celu ochrony pacjenta przed zakażeniem) lub pracownik ma bliski kontakt z pacjentem z objawami ze strony dróg oddechowych (w celu ochrony pracownika przed zakażeniem).

U pracowników mających kontakt z pacjentami zakażonymi COVID-19 (w przypadkach, kiedy pacjent kontynuuje radioterapię) zaleca się stosowanie sterylnych jednorazowych kombinezonów (sukien lub spodni), sterylnych jednorazowych fartuchów, masek chirurgicznych FFP2 (zgodnie z zaleceniami WHO), chodaków i osłon na obuwie.

Kolejnym priorytetem jest pacjent z podejrzanym lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Jak wskazują autorzy, konieczne jest posiadanie wytycznych dotyczących zachowań, którymi muszą się kierować radioonkolodzy u pacjentów z podejrzanym lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19. Należy wdrożyć praktyczne zalecenia dotyczące postępowania u chorego z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem, który wymaga radioterapii. Triaż musi obejmować natychmiastowe zgłoszenie przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 i dalsze postępowanie zgodne z zaleceniami lokalnych władz epidemiologicznych i innych organów.

Drugi z opublikowanych dokumentów pn. "Zalecenia dla onkologii klinicznej w trakcie epidemii COVID-19" dedykowany jest postępowaniu z pacjentami w trakcie leczenia.

Autorzy podkreślają, iż należy zagwarantować ciągłość i terminowość leczenia przeciwnowotworowego, zatem większą uwagę należy zwrócić na sytuacje, w których z uwagi na indywidualne cechy biologiczne guza, obraz kliniczny pacjenta i potencjalne ryzyko zakażenia COVID-19, można odroczyć leczenie. Uznaje się za słuszne odroczenie kolejnych wizyt ambulatoryjnych u pacjentów wolnych od choroby (np. follow-up co 6-12 miesięcy), zastępując je telefonicznym kontaktem, na podstawie którego na wizyty zapraszani są jedynie wybrani chorzy (np. z niepokojącymi objawami).

Pacjenci w trakcie leczenia
Jak zauważają, w celu uniknięcia tłoku w poczekalniach, na parkingach i w salach, w których podaje się chemioterapię, oraz dla zapewnienia bezpiecznej odległości między osobami (co najmniej 1 metr), należy zabronić wstępu opiekunów do klinik i pomieszczeń, w których prowadzi się leczenie. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy na wstęp opiekuna wyraża zgodę lekarz. W odniesieniu do pacjentów przyjętych na zwykły pobyt w szpitalu możliwa jest obecność przez ograniczony czas jednej osoby towarzyszącej, pod warunkiem uzyskania specjalnego zezwolenia. Osoby spoza miasta/gminy, w której znajduje się szpital, powinny posiadać dokument uzasadniający odbycie podróży.

W zakresie środków ochrony indywidualnej rozsądne wydaje się - jak wskazują autorzy - stosowanie masek chirurgicznych jako środka ostrożności przez pracowników służby zdrowia, pacjentów i osób towarzyszących. Pracownikom służby zdrowia zaleca się stosowanie rękawic.Tam, gdzie jest to możliwe, należy zapewnić ochronę maskami FFP2-FFP3, w celu stworzenia pasa bezpieczeństwa wokół chorych na nowotwory, którzy w trakcie leczenia mają obniżoną odporność, a przez to zwiększone ryzyko zakażenia.

Surowo zabrania się wstępu do oddziałów dziennej chemioterapii osobom z gorączką i/lub objawami ze strony okładu oddechowego (kaszel, ból gardła, trudności w oddychaniu) bez wcześniejszej oceny lekarza i/lub pielęgniarki. Chorzy, u których wyżej wymienione objawy wystąpiły w domu, przed zgłoszeniem się do placówki onkologicznej muszą się skontaktować telefonicznie z pracownikiem służby zdrowia.

 Więcej: ligawalkizrakiem.pl

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum