• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

PTO wspiera koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej

Autor: KL/Rynek Zdrowia • • 12 grudnia 2018 11:37

Polskie Towarzystwo Onkologiczne, przedstawiciele pacjentów onkologicznych, konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali klinicznych i centrów onkologii wystosowali do ministra zdrowia stanowisko w sprawie poparcia dla Krajowej Sieci Onkologicznej.

PTO wspiera koncepcję Krajowej Sieci Onkologicznej
Fot. archiwum

W komunikacie Polskiego Towarzystwa Onkologicznego czytamy, że zarówno pacjenci, jak i eksperci podkreślają, że pogarszająca się sytuacja epidemiologiczna i nieefektywna opieka onkologiczna w Polsce wymagają podjęcia zdecydowanych działań.

- Polscy pacjenci onkologiczni od wielu lat są zagubieni w chaotycznym systemie opieki zdrowotnej, co wydłuża czas diagnostyki i postawienia właściwego rozpoznania, a tym samym znacząco pogarsza rokowania chorych - wskazują w swoim stanowisku pacjenci. Eksperci podkreślają, że projektowana struktura organizacyjna uporządkuje ścieżkę pacjenta, wprowadzi kontrolę jakości, poprawi wyniki leczenia oraz efektywność kosztową.

Przykładem jest modelowa ścieżka leczenia raka płuca w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, gdzie istnieje możliwość prowadzenia specjalistycznej diagnostyki obrazowej i inwazyjnej raka płuca, a także skojarzonego leczenia tego nowotworu i rehabilitacji po zakończonej terapii. Lekarze są zgodni co do tego, że Krajowa Sieć Onkologiczna stanowi krok w dobrym kierunku dla prawidłowej organizacji opieki onkologicznej, w tym w zintegrowaniu lekarzy różnych dziedzin, których współdziałanie jest niezbędne dla osiągnięcia jak najlepszych wyników leczenia. 

Pod listem podpisali się m.in.: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej,  Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej, Zrzeszenie Centrów i Instytutów Onkologicznych. 

Sygnatariuszami dokumentu są m.in prof. Wojciech Wysocki, prezes PTCHO,  prof. Arkadiusz Jezierski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej, prof. Piotr Wysocki, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, prof. Jacek Fijuth, prezes  Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej. 

Z drugiej strony...
Jak informowaliśmy wczoraj (11 grudnia) reforma organizacji onkologii ma też swoich przeciwników.  O wstrzymanie prac nad projektem rozporządzenia w sprawie pilotażu sieci onkologicznej apelują m.in. Fundacja MY Pacjenci, Fundacja Omealife, Fundacja Onkocafe-Razem Lepiej, Fundacja Onkologia 2025, Fundacja Onkologiczna Alivia, Fundacja Rak’n’Roll - Wygraj Życie, Polska Grupa Raka Płuca, Polska Liga Walki z Rakiem, Polskie Towarzystwo do Badań nad Rakiem Piersi, Polskie Towarzystwo Kardio- i Torakochirurgów, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc, Pracodawcy RP, ale też specjaliści jak prof. Halina Batura-Gabryel, konsultant krajowy w dziedzinie chorób płuc, prof. Rafał Dziadziuszko, konsultant krajowy w dziedzinie radioterapii onkologicznej, prof. Tomasz Grodzki, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.  

Przeciwnicy koncepcji sieci zwracają uwagę na nieuwzględnienie w toku publicznych konsultacji zasadniczych uwag ekspertów medycznych, organizacji pacjentów, pracodawców oraz związków zawodowych. W ich opinii sprawia to, iż wdrożenie rozwiązania w obecnej formie stanowi zagrożenie dla funkcjonowania i rozwoju systemu opieki onkologicznej w Polsce.

Przypominają, że od momentu publikacji projektu sygnalizowali jego liczne wady, uniemożliwiające osiągnięcie założonych celów. W ich opinii nieuzasadnione jest oparcie systemu opieki onkologicznej niemal wyłącznie na centrach onkologii, bez uwzględnienia różnorodności i roli innych ośrodków (w tym szpitali klinicznych) oraz ich specyfiki w leczeniu poszczególnych nowotworów.

Czytaj też: Eksperci i pacjenci apeluja o zaniechanie prac nad projektem pilotażu sieci onkologicznej

Zdaniem przeciwników sieci pilotaż w obecnym kształcie obarczony jest wysokim stopniem zbiurokratyzowania i zbędnej sprawozdawczości i w wielu punktach narusza obowiązujące regulacje prawne. Jest także ogromnie kosztochłonny, co potwierdziło w swojej opinii Ministerstwo Finansów.

- Dowodem negatywnej oceny projektu rozporządzenia przez niemal wszystkie środowiska była konferencja uzgodnieniowa sprzed dwóch tygodni. Podczas dyskusji, która trwała trzy i pół godziny, żadna z zaproszonych stron nie wyraziła poparcia dla omawianego rozwiązania - czytamy w apelu skierowanym do Ministra Zdrowia ( 10 grudni).

W Sejmie 12 grudnia Minister Zdrowia Łukasza Szumowskiego przedstawi sprowozdanie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum