• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

PTO ws. projektu rządowej uchwały dot. NPZChN na lata 2016–2024

Autor: PTO, KR/Rynek Zdrowia • • 02 września 2015 11:47

Polskie Towarzystwo Onkologiczne przedstawiło stanowisko ws. projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą ''Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych''.

PTO ws. projektu rządowej uchwały dot. NPZChN na lata 2016–2024
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

W związku z przekazaniem projektu do konsultacji społecznych, PTO zgłosiło uwagi w zakresie zwiększenia dostępności do radioterapii.

PTO zgłasza zastrzeżenia do terminu, w jakim MZ planuje osiągnięcie obecnej normy europejskiej w zakresie liczby aparatów megawoltowych (1 aparat na 200 tys. mieszkańców) tj. do 2024 r. Krajowa Rada ds. Onkologii przy MZ rekomendowała w zakresie radioterapii osiągnięcie tego poziomu po pięciu latach tj. do 2020 roku.

Kolejna kwestia to zwiększenie środków finansowych na realizację zadania do co najmniej 350 mln zł  rocznie do 2020 r. (w projekcie to 250 mln zł rocznie). PTO zwraca uwagę, że konieczność wymiany aparatów (w najbliższych latach wymianie podlegać powinno łącznie 115 ze 144 aktualnie użytkowanych akceleratorów) i nowe inwestycje zgodnie z mapami potrzeb i z uwzględnieniem celów NPZChN w zakresie wyrównania dostępu do leczenia, powinny determinować zapewnienie odpowiedniego poziomu finansowania realizacji programów przewidzianych w projekcie uchwały. Zaplanowane finansowanie NPZChN na poziomie 250 mln zł rocznie jest znacząco niższe niż ustanowione na początku funkcjonowania pierwszej edycji programu, choć liczba i zakres zadań są znacznie większe.

PTO wskazuje ponadto, że przedstawiony projekt nie uwzględnia większości założeń Zespołu do spraw standaryzacji i jakości leczenia działającego przy Radzie ds. Onkologii. Pominięto m.in. zadanie dotyczące standardów diagnostyczno-leczniczych i organizacyjnych dla wszystkich nowotworów z uwzględnieniem typu i zaawansowania, jako obowiązujące we wszystkich jednostkach realizujących świadczenia onkologiczne i hematologiczne ze środków publicznych, co w sposób bezpośredni wpisuje się w główny cel NPZChN (zmniejszenie regionalnych różnic w dostępności do metod diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych).

Towarzystwo przypomina, że nie uwzględniono również niezbędnego zagadnienia stworzenia centrów doskonałości dla nowotworów rzadkich (w tym wieku dziecięcego).

W punkcie dotyczącym profilaktyki pierwotnej i działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych nie uwzględniono z kolei profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwymi skóry, które są najczęstszymi nowotworami u ludzi rasy kaukaskiej oraz edukacji w zakresie profilaktyki UV zarówno ze źródeł naturalnych, jak i solariów co jest efektywnym środkiem poprawy zachorowań na te nowotwory.

Polskie Towarzystwo Onkologiczne wskazuje też, że projekt pomija całkowicie aspekt niedoboru kadr medycznych i pokrewnych niezbędnych do realizacji planów. Tylko w zakresie radioterapii według m.in. danych z raportu konsultanta krajowego wynika, że do 2020 r. w Polsce powinno się wykształcić 130 radioterapeutów, 250 fizyków medycznych oraz 370 techników radioterapii.

Ponadto projekt uchwały odnosi się jedynie do profilaktyki, organizacji i ewentualnie wymiany sprzętu do radioterapii, pomija natomiast aspekt reorganizacji dostępu do tzw. nowych cząstek czy aktualizacji starych programów lekowych. W projekcie uchwały brakuje też uwzględnienia aspektu diagnostyki molekularnej i leczenia uwarunkowanego tymi badaniami.

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum