• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

PKPO nt. nowej listy refundacyjnej: jest duży postęp, ale wiele potrzeb czeka na zaspokojenie

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 30 czerwca 2019 13:59

Lipcowa lista refundacyjna uwzględnia potrzeby chorych na nowotwory krwi oraz grupę pacjentów z rakiem płuca ALK+. Nadal na zmiany w programach, m.in. wprowadzenie kolejnych linii leczenia, czekają jednak chorzy z zaawansowanym rakiem płuca, rakiem jelita grubego, prostaty i nerki - przypomina Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

PKPO nt. nowej listy refundacyjnej: jest duży postęp, ale wiele potrzeb czeka na zaspokojenie
Na refundację kolejnych leków czekają m.in. chorzy z rakiem płuca i jelita grubego Fot. Fotolia

Na lipcowej liście refundacyjnej znalazły się cztery z pięciu postulowanych przez organizacje pacjentów hematoonkologicznych leki: blinatumomab w programie lekowym „Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną”, daratumumabum i karfilzomib w programie lekowym „Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego” oraz pegintereronum Alfa-2a. Lek Pegasys jest refundowany w ramach katalogu chemioterapii w czterech wskazaniach: przewlekła białaczka szpikowa, nadpłytkowość samoistna, czerwienica prawdziwa i przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku. Co istotne, we wszystkich tych wskazaniach Interferon będzie dostępny dla kobiet w ciąży.

Lek ponatynib, potrzebny chorym na przewlekłą białaczkę szpikową i ostrą białaczkę limfoblastyczną, nie był procedowany z powodu zawieszenia przez producenta procesu negocjacji. Pacjenci liczą na to, że przedstawiciele firmy wrócą do rozmów i lek będzie dostępny nie tylko w procedurze RDTL.

Pilnych zmian wymaga także program leczenia chorych na mielofibrozę lekiem Jakavi , a w programie leczenia chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, zarówno ibrutynib, jak i wenetoklaks powinny być dostępne również dla chorych bez delecji/mutacji.

Na lipcowej liście znalazł się też alektynib, skuteczny lek w terapii pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca ALK+ z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego.

Na lipcowej liście  brakuje natomiast leków dla chorych z zaawansowanym rakiem piersi, choć jak podkreślają obie strony - przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i pacjentów - trwają prace nad wprowadzeniem palbocyclibu i rybocyklibu na kolejną listę. Brakuje także nadal leków kolejnej linii dla chorych na raka jelita grubego, nerki i zmian w programie leczenia raka gruczołu krokowego.

Jak podkreśla PKPO, praca nad lipcową listą refundacyjną dała organizacjom pacjentów onkologicznych kilka nowych istotnych doświadczeń, dotyczących m.in. pilnej potrzeby zmian systemowych i prawnych związanych z włączaniem do programów lekowych nowych substancji, funkcjonowania RDTL, równego traktowania leków biologicznych i biopodobnych oraz zapisania w ustawie obligatoryjnego przekazywania zysków z ich wprowadzania do poszerzania programów lekowych o innowacyjne terapie.

- Nad tym wszystkim będziemy pracować w najbliższym czasie z Ministerstwem Zdrowia, producentami leków i parlamentarzystami - zapowiada rzeczniczka Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum