• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Onkologia precyzyjna: w Narodowym Instytucie Onkologii ruszyło centrum doskonałości

Autor: IB/Rynek Zdrowia • • 12 lutego 2020 17:15

W środę (12 lutego) prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, podpisał zarządzenie ws. powołania w NIO pierwszego w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP). - Służy ono dopasowaniu leczenia do nowej wiedzy dotyczącej patogenezy nowotworów - mówił prof. Walewski.

Prof. Jan Walewski, dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii podpisuje zarządzenie ws. powołania CDOP. Fot. NIO

Ekspert wskazywał, że chodzi o dostosowanie terapii do indywidualnych cech molekularnych pacjenta i jego choroby nowotworowej, wykraczające poza podejście konwencjonalne i terapię opartą o fenotypowe biomarkery.

Jak podkreślał prof. Walewski, w przypadku np. raka trzustki każdy pacjent ma inną charakterystykę mutacji, ale dodatkowo, w różnych ogniskach przerzutowych ten sam chory wykazuje ewolucję tych zmian genetycznych.

- Nie tylko nie ma zatem dwóch pacjentów z taką samą charakterystyką tego nowotworu, ale dodatkowo ten sam chory ma różną charakterystykę zmian nowotworowych w różnych punktach choroby - wyjaśniał dyrektor NIO.

Dodał, że wykrycie prawdziwych mechanizmów nowotworów możliwe jest dopiero poprzez sekwencjonowanie następnej generacji w połączeniu ze sztuczną inteligencją oraz analizą dużych zbiorów danych w powiązaniu z danymi klinicznymi dot. poszczególnych cząsteczek zastosowanych w leczeniu.

Zadaniem Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej będzie zatem umożliwienie wielodyscyplinarnej opieki nad chorymi z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu. Dzięki CDOP podejmowane będą decyzje dot. leczenia, zarówno standardowego, jak i w badaniach klinicznych. Do dyspozycji Centrum będzie Pracowania Diagnostyki Genetycznej i Molekularnej Nowotworów.

Podzielą się wiedzą
Ważnym zadaniem Centrum ma być ponadto prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie niekomercyjnych badań akademickich wykorzystujących terapie ukierunkowane molekularnie. Kolejny obszar działalności CDOP obejmuje dokonywanie analiz statystycznych ze szczególnym uwzględnieniem mierników wpływu wdrażania onkologii precyzyjnej na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

- Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej to kolejny kierunek rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii - zaznaczył obecny na uroczystości podpisania zarządzenia powołującego CDOP wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

- Chodzi o to, aby stosowane leki miały jak najwyższą skuteczność, co oznacza, że musimy dokładnie wiedzieć, jaką terapię i w jakim momencie choroby należy podać pacjentowi. Ponieważ ośrodki onkologiczne w Polsce mają różne możliwości, dobrze, że powstaje centrum doskonałości, które w ramach współpracy przekaże wiedzę innym jednostkom. Nieco dalszą przyszłością jest przełożenie tego zakresu na praktykę kliniczną i finansowanie w programach lekowych przez NFZ - mówił wiceminister Miłkowski.

Jak wyjaśniała dr hab. Iwona Ługowska, Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej będzie ściśle współpracowało z Oddziałem Badań Wczesnych Faz Narodowego Instytutu Onkologii, którym ona sama kieruje.

- Od ponad dwóch lat realizujemy badania kliniczne z wykorzystaniem osiągnięć onkologii precyzyjnej, a korzyści wynikające z tego faktu dotyczą coraz większej grupy pacjentów - wskazywała.

Konsylia molekularne
Jak zaznaczyła, korzyści te obecnie wzrosną, ponieważ do podstawowych zadań CDOP będzie należała organizacja i prowadzenie posiedzeń konsyliów molekularnych z udziałem lekarzy z klinik narządowych oraz biologów molekularnych.

- Będą oni wspólnie ustalać ścieżkę terapii optymalną dla pacjenta, najlepszą, bo uwzględniającą także charakterystykę molekularną nowotworu - dodała.

Jak podkreśliła dr hab. Ługowska, CDOP będzie współpracowało w zakresie badań nad biologią molekularną nowotworów zarówno z podmiotami krajowymi, jak i zagranicznymi. Centrum jest także otwarte na współpracę z organizacjami pacjentów onkologicznych oraz z podmiotami gospodarczymi w zakresie wdrażania innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia. - Mamy nadzieję, że dzięki CDOP powstanie platforma umożliwiająca tworzenie i wdrażanie w naszym kraju innowacji medycznych - zaznaczyła kierownik Oddziału Badań Wczesnych Faz.

- Ponieważ Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) została już przyjęta przez Radę Ministrów i przedstawiona przez prezydenta, nadszedł czas na działanie. W Strategię wpisane jest stworzenie wytycznych do badań molekularnych i do standardów postępowania - mówił prof. Piotr Rutkowski, pełnomocnik dyrektora NIO ds. badań klinicznych, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, który przewodniczył w ub.r. Zespołowi ds. opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej powołanemu przez ministra zdrowia.

Główny cel Strategii
- Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej będzie realizowało cele wpisane w Strategię poprzez granty, analizę danych bieżących, badania wysoko precyzyjne dla potrzeb m.in. Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych. Będzie również generowało optymalizację wydatków finansowych, a o to także chodzi w Strategii - zaznaczył prof. Rutkowski.

Jak wskazywał, bardzo ważna będzie ponadto analiza danych, które wymagają połączenia: chodzi o dane kliniczne pacjentów, dane z KRN, z NFZ, z ZUS i z analiz molekularnych, a wszystko po to, aby możliwe było przedstawienie realnych wyników leczenia nowotworów w Polsce.

- Poszerzenie analizy danych w rejestrach medycznych i powiązanie wyników badań molekularnych z danymi o skuteczności terapii jest niezbędne do osiągnięcia zaplanowanego do 2030 r. celu jakim jest przynajmniej 90 proc. dostępnych terapii onkologicznych spośród wszystkich refundowanych na terenie UE - podkreślał ekspert.

- Jak pokazuje analiza danych ze Stanów Zjednoczonych - nastąpił tam obecnie największy w historii spadek umieralności z powodu nowotworów, głównie dwóch - raka płuca i czerniaka. Było to możliwe właśnie dzięki postępowi, który dokonał się w zakresie nowych leków ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii. To pokazuje, jak wiele może zdziałać onkologia precyzyjna i jak bardzo wpisuje się ona w Narodową Strategię Onkologiczną, której celem jest przecież zmniejszenie umieralności z powodu chorób nowotworowych - argumentował prof. Rutkowski.

Co terapią CAR-T?
Prof. Alicja Chybicka, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pytała podczas środowego spotkania, czy istnieje szansa, że fakt powołania Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej przełoży się na dostępność dla polskich pacjentów tańszej terapii CAR-T.

- Czy można tę stosunkowo prostą technologię wdrożyć metodą akademicką? Zapewne tak, ale pojawiają się problemy patentowe - odpowiadał prof. Walewski. - W Niemczech np. żaden z ośrodków stosujących CAR-T nie prowadzi ''produkcji'' limfocytów chimerowych, podobnie jest we Francji. Sprawa jest generalnie trudna z powodu zawikłania regulacyjnego na różnych poziomach, nie tylko patentowym - wyjaśniał dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii.

- CAR-T nie jest w zasadzie lekiem, tylko technologią medyczną, ale problem w tym, że technologii nie można opatentować. Dlatego producenci poszli w kierunku zakwalifikowania jej jako lek. Na razie jest ona bardzo droga, stąd m.in. negatywna opinia AOTMiT - dodał wiceminister Miłkowski.

 

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum