• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy

Autor: Marta Biedka, Roman Makarewicz, Andrzej Marszałek, Jan Sir/Onkologia Info, 2010,VII,3; 85-92 • • 16 czerwca 2011 16:01

Angiogeneza to proces tworzenia się nowych naczyń na bazie już istniejących kapilar. Ma ona decydujący wpływ na wzrost guza, progresję oraz powstawanie przerzutów odległych. Kluczową rolę w procesach angiogenezy odgrywa czynnik naczyniowo-śródbłonkowy (VEGF).

Ocena mikrounaczynienia w raku szyjki macicy
Rak szyjki macicy jest jednym z najczęstszych nowotworów wśród kobiet. Udowodnionymi czynnikami prognostycznymi są: stopień zaawansowania, stan regionalnych węzłów chłonnych, typ histologiczny nowotworu, stężenie hemoglobiny. Jak do tej pory, mało wiadomo o wartości prognostycznej i/lub predykcyjnej procesów angiogenezy w raku szyjki macicy.

Celem tego prospektywnego badania była ocena mikrounaczynienia guza (MVD) w raku szyjki macicy oraz ocena korelacji z innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi.

Materiał i metody: Materiał do badania stanowiły próbki pobrane od 58 kobiet z rakiem szyjki macicy w stopniu zaawansowania choroby I-IV wg FIGO. Wszystkie osoby były pacjentkami Katedry i Kliniki Onkologii i Brachyterapii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu. Wycinek histopatologiczny pobierano podczas pierwszego zabiegu brachyterapii. Oznaczanie naczyń krwionośnych (MVD) wykonano za pomocą metod immunohistochemicznych, wykorzystując przeciwciało anty-CD31.

Wszystkie dane były oceniane przy pomocy programu do analizy statystycznej (Statistica 6.0). Wyniki istotne statystycznie uznawano dla p < 0,05.

Wyniki: Średnia liczba naczyń krwionośnych w guzie (MVD) wyniosła- 12,5 (zakres, od 9,5 do 23,0). W przeprowadzonej analizie nie stwierdzono istotnej statystycznie zależność pomiędzy liczbą naczyń krwionośnych (MVD) a innymi czynnikami kliniczno-patologicznymi.

Wnioski: Przedstawione powyżej wyniki badania własnego nie wskazują, że w raku szyjki macicy liczba naczyń krwionośnych może odgrywać ważną rolę we wzroście guza i jego progresji. Należy prowadzić dalsze badania, celem lepszego poznania mechanizmów tego procesu.

Cały artykuł dostępny w wersji drukowanej pisma Onkologia Info.

Więcej na: http://onkologiainfo.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum