• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowy lek w terapii uzupełniającej HER2-dodatniego raka piersi zatwierdzony przez KE

Autor: IBX/Rynek Zdrowia • • 15 stycznia 2020 12:47

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna do leczenia uzupełniającego chorych z HER2-dodatnim rakiem piersi po leczeniu neoadjuwantowym.

Obecnie terapia ta jest już zatwierdzona w tym wskazaniu w 27 krajach świata Fot. Archiwum

Komisja Europejska zatwierdziła lek trastuzumab emtanzyna (który jest koniugatem przeciwciała
z lekiem cytotoksycznym) do stosowania w monoterapii dorosłych pacjentów z HER2-dodatnim rakiem piersi we wczesnym stadium, u których występuje inwazyjna choroba resztkowa w piersi
i (lub) przerzuty w węzłach chłonnych, po przedoperacyjnej terapii zawierającej taksoid i lek anty-HER2.

Leczenie neoadjuwantowe ma na celu nie tylko zmniejszenie rozmiarów guza, aby ułatwić jego operacyjne usunięcie i przeprowadzenie zabiegu oszczędzającego, ale również całkowitą eradykację komórek nowotworowych. Natomiast celem leczenia uzupełniającego jest wyeliminowanie wszystkich pozostałych komórek nowotworowych z organizmu, aby zredukować ryzyko nawrotu raka. U osób
z resztkową chorobą po leczeniu neoadjuwantowym rokowanie jest gorsze niż u osób bez wykrywalnej choroby.

Z leczenia lekiem trastuzumab emtanzyna, od czasu zatwierdzenia tego leku przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w maju 2019 roku, skorzystało już tysiące kobiet. Obecnie terapia ta jest już zatwierdzona w tym wskazaniu w 27 krajach świata, a jej wartość znajduje odzwierciedlenie
w wytycznych międzynarodowych dotyczących leczenia wczesnego HER2-dodatniego raka piersi,
m.in, w wytycznych Międzynarodowej Konferencji na temat Raka Piersi St Gallen, AGO, ESMO i NCCN.

Trastuzumab emtanzyna jest koniugatem przeciwciała z lekiem (Antibody - Drug Conjugate), opracowanym w celu dostarczania chemioterapeutyku bezpośrednio do HER2-dodatnich komórek nowotworowych, co potencjalnie ogranicza uszkodzenia zdrowych tkanek. Łączy on w sobie aktywność dwóch różnych leków przeciwnowotworowych połączonych stabilnym łącznikiem: zdolność trastuzumabu do łączenia się z komórkami wykazującymi ekspresję receptora HER2 oraz właściwości cytotoksyczne leku DM1.

To jedyny ADC zatwierdzony do stosowania w monoterapii w ponad 100 krajach, w tym w USA i UE, w leczeniu osób z HER2-dodatnim przerzutowym rakiem piersi, u których wcześniej stosowano trastuzumab i chemioterapię opartą na taksoidzie, osobno lub w połączeniu oraz w 27 krajach świata w leczeniu uzupełniającym osób z HER2-dodatnim eBC z resztkową chorobą inwazyjną po leczeniu neoadjuwantowym, które obejmowało trastuzumab oraz chemioterapię opartą na taksoidzie.

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum