• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowotwory złośliwe w Polsce: sytuacja epidemiologiczna w regionach

Autor: IB/Rynek Zdrowia • • 02 kwietnia 2013 17:59

Publikacja Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie "Nowotwory złośliwe w Polsce w 2010 r." przedstawia najnowsze dane epidemiologiczne nie tylko w skali kraju, ale także w ramach analizy sytuacji w poszczególnych województwach. Wynika z niej, że obraz geograficznych różnic w zachorowalności i umieralności pozostaje kontynuacją wzorca obserwowanego w Polsce od ponad 30. lat.

Nowotwory złośliwe w Polsce: sytuacja epidemiologiczna w regionach

Są jednak i nowe zjawiska, np. znacznie wyższe współczynniki umieralności z powodu raka płuca wśród kobiet mieszkających w dużych aglomeracjach miejskich niż w otaczających je regionach.

Standaryzowane współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe  ogółem u mężczyzn mieszczą się dla poszczególnych województw w przedziale od  209 do 303 na 100 tys. i przyjmują najwyższe wartości w regionach: pomorskim, wielkopolskim i dolnośląskim. W przypadku kobiet standaryzowane współczynniki zachorowalności  wahają się od 176 na 100 tys. (w Podlaskiem) do 249 (w Pomorskiem).

Ryzyko zgonu

U mężczyzn najwyższe ryzyko zgonów z powodu nowotworów notowane jest w województwach północnych i zachodnich: w kujawsko-pomorskim współczynnik 209 na 100 tys., w pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim - 192. Najniższe ryzyko obserwowane jest z kolei w regionach południowo-wschodnich: w Podkarpackiem - 151 i w Lubelskiem - 161, przy czym zróżnicowanie to wynika z rozkładu nowotworów płuca, będących przyczyną 1/3 zgonów nowotworowych wśród mężczyzn.

W populacji kobiet najwyższe ryzyko zgonu notowane jest w pasie województw zachodnio-środkowej Polski z najwyższymi współczynnikami w kujawsko-pomorskim (119 na 100 tys.), warmińsko-mazurskim (109) i zachodniopomorskim (107). Najniższe ryzyko dotyczy regionów: podkarpackiego (75), lubelskiego (84) i świętokrzyskiego (87).

Struktura zachorowań

z powodu nowotworów złośliwych  u mężczyzn  jest w poszczególnych regionach kraju podobna: pierwsze miejsce zajmuje wszędzie nowotwór złośliwy płuca z udziałem od 17,8 proc. w Podkarpackiem  do 28,1 proc. w Warmińsko-Mazurskiem. Na kolejnych miejscach plasują się nowotwory złośliwe jelita grubego (11 - 13,5 proc.), gruczołu krokowego (9,2 - 16,8 proc.), pęcherza moczowego (4,2 - 8,5 proc.) oraz żołądka (3,8 - 5,8 proc.).

Struktura zachorowań z powodu nowotworów złośliwych u kobiet powiela w poszczególnych województwach jeden wzorzec: pierwsze miejsce zajmuje wszędzie nowotwór złośliwy sutka: od 17, 1 proc. w Świętokrzyskiem do 27,1 proc. w Zachodniopomorskiem. Następne miejsca zajmują nowotwory złośliwe jelita grubego (9,3 - 11,4 proc.), nowotwory płuca, które w trzech regionach zajmują drugą pozycję (6,4 - 12,4 proc.), trzonu macicy (6 - 9,1 proc.) oraz jajnika i szyjki macicy.

Struktura zgonów

z powodu nowotworów złośliwych w poszczególnych województwach również charakteryzuje się stałym wzorcem. W przypadku mężczyzn we wszystkich regionach pierwsze miejsce zajmuje nowotwór złośliwy płuca od 27,8 proc. w Opolskiem do 37,3 w Warmińsko-Mazurskiem. Następne miejsca należą do nowotworów jelita grubego (9,8 - 12,9 proc.). żołądka (5,3 - 7,7 proc.) i gruczołu krokowego (6,6 -10,1 proc.)

W przypadku kobiet, pierwszą nowotworową przyczyną zgonów stał się w większości województw (w 12 regionach) rak płuca (10,5 -18,1 proc.). W pozostałych województwach najczęstszą przyczyną zgonów są nowotwory złośliwe piersi (10,4 -11,8 proc.). W województwach opolskim (15,3 proc.) oraz podlaskim (13,5 proc.) pierwszą przyczyną zgonów nowotworowych wśród kobiet są nowotwory jelita grubego, które jeszcze w siedmiu regionach zajęły drugą pozycję.

Rak żołądka i jelita grubego

Najwyższą umieralność z powodu raka żołądka notowano wśród mężczyzn w Kujawsko-Pomorskiem, Warmińsko-Mazurskiem, Łódzkiem i Śląskiem (współczynniki ponad 13,5 na 100 tys.), a wśród kobiet w Warmińsko-Mazurskiem i Śląskiem (współczynniki wyższe niż 5). Najniższe współczynniki umieralności były wśród mężczyzn w Mazowieckiem (10,1) i Lubelskiem (8,4), a wśród kobiet w Podlaskiem (3,2).

Częstość zgonów z powodu nowotworów jelita grubego w populacji mężczyzn była najwyższa w Kujawsko-Pomorskiem i Wielkopolskiem (ponad 23 na 100 tys.), a w populacji kobiet w Warmińsko-Mazurskiem, Kujawsko-Pomorskiem i Opolskiem (ponad 12 na 100 tys.). Najniższe wartości współczynników umieralnośc na nowotwory jelita grubego odnotowano wśród mężczyzn w Lubelskiem i Podkarpackiem (poniżej 18 na 100 tys.) oraz w tych samych regionach wród kobiet (poniżej 9 na 100 tys.)

Rak płuca

Najwyższe wartości współczynników umieralności z powodu nowotworów płuca wśród mężczyzn (ponad 60 na 100 tys.) cechowały województwa warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie, a wśród kobiet (ponad 20 na 100 tys.) województwa kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, zachodniopomorskie i lubuskie. Wśród regionów o najniższych współczynnikach w przypadku mężczyzn (poniżej 50 na 100 tys.) znalazły się małopolski, opolski i podkarpacki, a w przypadku kobiet (poniżej 10 na 100 tys.)  - podkarpacki.

Najwyższe wartości współczynników umieralności z powodu nowotworów piersi u kobiet notowano w województwach śląskim i łódzkim  (powyżej 15 na 100 tys.), najniższe w lubelskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i podlaskim (poniżej 12 na 100 tys.).

Nowotwory szyjki macicy od lat pozostają największym zagrożeniem w Lubuskiem i Warmińsko-Mazurskiem (współczynniki umieralności powyżej 6 na 100 tys.). Najniższe współczynniki (poniżej 4 na 100 tys.) notowane są natomiast w regionach lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Najwyższe współczynniki umieralności z powodu nowotworów prostaty miały województwa podlaskie i kujawsko-pomorskie (ponad 14 na 100 tys.), a najniższe (poniżej 11,5 na 100 tys.) warmińsko-mazurskie, lubuskie i mazowieckie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum