• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące chemioterapii. Są nowe ceny leków

Autor: oprac. KM • Źródło: NFZ05 grudnia 2022 17:00

W bazie aktów własnych Narodowego Funduszu Zdrowia została opublikowana nowelizacja zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w leczeniu szpitalnym z zakresu chemioterapii. Co się zmienia?

Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące chemioterapii. Są nowe ceny leków
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Fot. Shutterstock
 • Obowiązuje już zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
 • Od 31 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. trwały konsultacje społeczne projektu tego aktu
 • Zarządzenie stosuje się do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r. Są jednak wyjątki

Nowelizacja zarządzenia ws. chemioterapii

Jak podkreślono w uzasadnieniu dokumentu, najważniejsze zmiany, jakie wprowadza zarządzenie, odnoszą się do:

 • uchylenia przepisów dotyczących obowiązku uwzględniania wyników weryfikacji średnich kosztów leków podczas określania wysokości kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawców - zmiana porządkująca;
 • załącznika nr 1n - katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:
  - dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnej: 5.08.10.0000055 Rituximabum, 5.08.10.0000085 Bortezomibum
  - wykreśleniu kodu GTIN dla substancji czynnej: 5.08.10.0000077 Azacitidinum
  - wykreśleniu substancji czynnej i kodu GTIN dla: 5.08.10.0000071 Calcii folinas zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
 • załącznika nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na wykreśleniu świadczenia o kodzie 5.08.05.0000199 - azacitidinum-inj.- 100 mg, w związku z rozstrzygnięciem postępowania za zakup wspólny substancji czynnej azacitidinum (na podstawie uwagi zgłoszonej przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ) - zmiana ma charakter porządkujący;
 • załącznika nr 7 - katalog współczynnikówkorygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na:
  - wykreśleniu azacitidinum (kod 5.08.10.0000077) w związku z rozstrzygnięciem postępowania na zakup wspólny substancji czynnej azacitidinum,
  - zmianie progu kosztowego, po analizie średnich cen leków w sierpniu 2022 roku, mających obowiązywać od dnia 1 grudnia 2022 roku dla:
  1. capecitabinum (kod 5.08.10.0000006) z 0,0032 zł/mg na 0,0028 zł/mg,
  2. fulvestrantum (kod 5.08.10.0000029) z 0,7797 zł/mg na 0,4983 zł/mg,
  3. bendamustinum hydrochloridum (kod 5.08.10.0000075) z 1,6720 zł/mg na 1,3164 zł/mg.

Nowelizacja obejmuje świadczenia od 1 listopada

Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący. Zarządzenie stosuje się do rozliczenia świadczeń udzielanych od 1 listopada 2022 r., z wyjątkiem katalogu współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, w zakresie kolumny 4 dla substancji czynnych w kolumnie 3 o kodach:

 • 5.08.10.0000006,
 • 5.08.10.0000029,
 • 5.08.10.0000075,

który stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 grudnia 2022 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia zasięgnął opinii odpowiednich konsultantów krajowych, a także Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. Ponadto w trakcie konsultacji do projektu zarządzenia odniosło się 11 podmiotów (w tym 2 oddziały wojewódzkie NFZ), spośród których 9 nie zgłosiło uwag. Łącznie otrzymano 16 stanowisk, w tym 7 zawierających uwagi oraz 9 informujących o ich braku.

Jak podaje NFZ, spośród 7 uwag 1 uznano za zasadną, 1 oceniono jako niezasadną, 5 pozostawiono do dalszej analizy w zakresie możliwości ewentualnego wykorzystania przy kolejnej nowelizacji. Uwzględniona uwaga dotyczyła usunięcia azacytydyny z katalogu refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP nowego świadczenia o kodzie 5.08.05.0000199 - azacitidinum-inj.- 100 mg.

DO POBRANIA

 • akt.pdf Prezentacja PDF • 2,2 MB
Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum