• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące chemioterapii

Autor: oprac. KK • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia08 kwietnia 2022 15:00

Prezes NFZ zmienił lutowe zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Zmienia się m.in. katalog refundowanych substancji czynnych.

Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczące chemioterapii
Zarządzenie NFZ ws. chemioterapii w związku z SARS-COV-2. Fot. Shutterstock
 • Fundusz podkreśla, iż zmiany wpisują się w strategię na lata 2019-2023, a celami są poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej
 • Zmiany dotyczą zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Chodzi również o katalog refundowanych substancji czynnych od 1 kwietnia 2022 r. 

Zarządzenie prezesa NFZ w zakresie chemioterapia

W uzasadnieniu Zarządzenia napisano, iż projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 jak:

 • (cel 2) poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz
 • (cel 5) poprawa efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

- Postanowieniami zarządzenia wprowadza się zmiany w zarządzeniu Nr 17/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, mające charakter dostosowujący i porządkujący - dodano.

Zmiany w warunków umów w zakresie chemioterapia. Nowe zarządzenie NFZ

Najważniejsze zmiany dotyczą:

 1. treści zarządzenia w zakresie uchylenia w § 7 pkt 4, § 8 ust. 2 oraz wykreślenia świadczenia  5.08.05.0000203 hospitalizacja związana z podaniem leku u pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 z załącznika 1e – Katalog świadczeń podstawowych od 1 kwietnia 2022 r., w związku z zarządzeniem nr 35/2022/DSOZ Prezesa NFZ zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 2. załącznika nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych od 1 kwietnia 2022 r. i polegają na:

a) przedłużeniu możliwości rozliczenia do 30 kwietnia 2022, produktu leczniczego Sindovin (vincristine sulfas), fiolka, 1 mg w ramach świadczenia 5.08.05.0000212 vincristine sulfas- inj. z części B katalogu 1t – Katalog refundowanych substancji czynnych, na wniosek firmy Teva i zgody Ministra Zdrowia wyrażonej w piśmie z dnia 28 marca 2022 r. znak: PLR.4504.367.2022.KWA,

b) usunięciu świadczeń o kodach: 5.08.05.0000182 bleomycinum - inj. oraz 5.08.05.0000202 pemetrexedum - inj., jako zmiana porządkująca, z uwagi na zakończenie możliwości rozliczania świadczeń udzielanych tj. do 31 marca 2022 r.,

c) zmianie wartości punktowej świadczeń (zmniejszenie o 4,5 %) z uwagi na zwiększenie wyceny świadczeńnielekowych, poprzez wzrost ceny punktu o 4,5 proc. dla zakresów podstawowych od dnia 1 kwietnia 2022 r. Świadczenia z katalogu refundowanych substancji czynnych (1t) występują w pakietach zakresów podstawowych. Tym samym docelowa wartość substancji czynnych z katalogu 1t pozostanie na niezmienionym poziomie.

Zarządzenie prezesa NFZ do pobrania poniżej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum