• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowe zarządzenie prezesa NFZ. Dotyczy chemioterapii w szpitalach

Autor: oprac. KK • Źródło: NFZ/Rynek Zdrowia03 czerwca 2022 06:00

1 czerwca Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Nowe zarządzenie prezesa NFZ. Dotyczy chemioterapii w szpitalach
Nowe zarządzenie prezesa NFZ dotyczy zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia. Fot. Shutterstock
 • NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
 • Jak podaje NFZ, zarządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Projektowane zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określone w Strategii na lata 2019-2023 - czytamy w dokumencie

Poprawa dostępności świadczeń

Nowe zarządzenie prezesa NFZ ma służyć m. in. poprawie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz poprawie efektywności wydatkowania środków publicznych na świadczenia opieki zdrowotnej.

Zmiany, które wprowadza nowelizacja, dostosowują regulację do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Spośród zmian należy wyróżnić:

 • umożliwienie rozliczania świadczeń hospitalizacji hematologicznej u dorosłych (kod: 5.08.05.0000170) w przypadku leczenia pacjentów substancją czynną tisagenlecleucel lub aksykabtagen cyloleucelu z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych, określonych w załączniku nr 1m do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, refundowaną w ramach programu lekowego B.93 - Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe;
 • zmiany w katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegające na:
  a) dodaniu substancji czynnej i kodów GTIN dla:
  - 5.08.10.0000095 – Bevacizumabum - GTIN: 08436596260047, 08436596260030, 05909990010486, 05909990010493, 08715131021870, 08715131021863, 05909991451349, 05909991451332, 05415062349342, 05415062349359, 05901797710989, 05901797710972;
  b) usunięciu kodu GTIN dla substancji czynnej:
  - 5.08.10.0000053 – Pemetreksedum - GTIN: 05055565724613, 05055565724620, 05055565724736,
  - 5.08.10.0000073 – Clofarabinum - GTIN: 05909990710997,
  - 5.08.10.0000094 – Gefitynibum - GTIN: 05902020241676, 05909990717231,
  - 5.08.10.0000025 – Filgrastimum - GTIN: 05055565726068, 05055565726075,- 5.08.10.0000052
  - Pegfilgrastimum - GTIN: 05909991390471- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;
  c) usunięciu clofarabinum (kod 5.08.10.0000073) z listy substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 30 zarządzenia, w związku z usunięciem z refundacji odpowiednika leku;
  d) dodaniu bevacizumabum (kod 5.08.10.0000095) do listy substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 30 zarządzenia, w związku z refundacją odpowiedników leków;
 • zmiany w katalogu refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP, polegające na:
  a) usunięciu świadczenia o kodzie 5.08.05.0000212 vincristine sulfas - inj. 1 mg, w związku z zakończeniemokresu wskazanego do rozliczania świadczeń udzielanych tj. od dnia 3 września 2021 r. do 30 kwietnia 2022 r. - zmiana ma charakter porządkujący;
  b) dodaniu świadczeń o kodach:
  - 5.08.05.0000213 - arsenii trioxidum- inj. - 1 mg.,
  - 5.08.05.0000214 - pegasparagasum- inj. - 100 j.m., w związku z pismem Ministra Zdrowia znak: PLR.4504.453.2022PLR.4504.453.2022.KWA z dnia 27.04 2021 r..

Nowe świadczenie w katalogu 1t, o kodzie 5.08.05.0000213 arsenii trioxidum - inj. - 1 mg., zostało podzielone na dwa okresy tj. który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 14 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. z wartością 75,6, oraz od dnia 1 kwietnia 2022 r. z wartością 72,3445 (zmniejszenie o 4,5 proc.), z uwagi na zwiększenie wyceny świadczeń nielekowych, od dnia 1 kwietnia 2022 r., poprzez wzrost ceny punktu o 4,5 % dla zakresów podstawowych.

W przypadku świadczenia o kodzie 5.08.05.0000214 pegasparagasum- inj. - 100 j.m., który stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 7 kwietnia 2022 r, nie ma konieczności rozbicia na dwa okresy, pozostaje z wartością 193,0006 (zmniejszenie o 4,5 proc.).

Tym samym docelowa wartość dodanych substancji czynnych z właściwego katalogu pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli z godnie z limitem finansowania.

Projekt skonsultowano z samorządami lekarzy i pielęgniarek

Nowe oznaczenie stosowania przepisów do rozliczania świadczeń wynika z konieczności zapewnienia ciągłości stosowania przepisów w przedmiotowym zakresie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia oraz z terminów obowiązywania decyzji administracyjnych Ministra Zdrowia w sprawie objęcie refundacją i określenia ceny urzędowej leków zawartych w niniejszym zarządzeniu. Dlatego też zarządzenie obejmuje świadczenia od 1 maja 2022 r. z kilkoma wyjątkami. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Projekt był konsultowany z właściwymi konsultantami krajowymi, NFZ zasięgnął także opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców. 

Jak podał NFZ, do dokumentu przesłano 5 uwag. 4 wymagają dalszej analizy, natomiast 1 oceniono jako niezasadną. Pozostałe zmiany mają charakter porządkujący.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum