• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Nowe darmowe badania w AOS od maja 2022. Zarządzenie NFZ już obowiązuje

Autor: oprac. JPP • Źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia15 maja 2022 19:56

W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (AOS) dostępne są nowe darmowe badania. To dobra wiadomość dla pacjentów. Zarządzenie prezesa NFZ w tej sprawie weszło w życie w maju 2022.

Nowe darmowe badania w AOS od maja 2022. Zarządzenie NFZ już obowiązuje
Ważne zarządzenie NFZ. Nowe darmowe badania w AOS Fot. PAP/Marcin Bielecki
 • Nowe darmowe badania w koszyku gwarantowanym w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Opublikowano ważne zarządzenie prezesa NFZ
 • Zarządzenie opublikowano 6 maja, a weszło w życie dzień później. Nowe przepisy mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 r.
 • Zmiany - jak wylicza Fundusz - pochłoną 4,5 mln zł w pierwszym roku ich obowiązywania oraz około 10,6 mln zł w roku kolejnym

Nowe darmowe badania w AOS. Weszło zarządzenie NFZ. 

Na stronach Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowano zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 r.

- Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu w zakresie wprowadzenia nowych produktów rozliczeniowych dedykowanych hemofilii i skazom krwotocznym określono w wysokości ok. 4,5 mln zł w roku pierwszym obowiązywania zmian oraz ok. 10,6 mln zł w roku kolejnym - czytamy w uzasadnieniu.

Przepisy uwzględniają nowe świadczenia w koszyku gwarantowanym w AOS. To:

 • produkty rozliczeniowe dedykowane hemofilii oraz pokrewnym skazom krwotocznym,
 • badania laboratoryjne służące, oprócz diagnostyki i leczeniu hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych, również rozpoznawaniu innych jednostek chorobowych,
 • nowe badanie rezonansu magnetycznego piersi.

Zarządzenie prezesa NFZ w sprawie AOS. Jakie zmiany?

W związku z wprowadzonymi zmianami, w dotychczas obowiązującym zarządzeniu prezesa NFZ dokonano następujących zmian:

 • W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) dodano nowe produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowia u osób chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne. Dodatkowo, uzupełniono kolumnę Uwagi (w części dotyczącej grup W zachowawczych) określając zasady sprawozdawania i rozliczania procedur o kodach G91, G92 i G93.3.
 • W Katalogu Zakresów Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych(zał. nr 1b): 1) dodano rezonans magnetyczny piersi do wykazu świadczeń, 2) w kolumnie „Uwagi” dodano zapis umożliwiający rozliczenie wybranego badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jako procedurę do sumowania zakresie hematologii, onkologii i hematologii dziecięcej do produktu "Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia" obligującświadczeniodawców, zgodnie z przepisami nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia, do zapewnienia realizacji badań TK i RM w przypadku objęcia opieką pacjentów chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne.
 • W Charakterystyce Grup Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 7): w części dotyczącej skaz krwotocznych dodano nowe produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowia u osób chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne, wraz z warunkami rozliczenia tychże grup, a także w części dotyczącej grup zachowawczych dodano badania laboratoryjne w celu umożliwienia wykonywania ich w toku diagnostyki i leczenia innych jednostek chorobowych.
 • Wycena produktów rozliczeniowych dedykowanych hemofilii oraz pokrewnym skazom krwotocznym została opublikowana Obwieszczeniem Prezesa AOTMiT z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
 • Wprowadzenie świadczeń dedykowanych pacjentom z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi zapewni świadczeniobiorcom kompleksową diagnostykę oraz ciągłość i jakość opieki w warunkach poradni specjalistycznej.
 • Dodatkowo, przychylając się do wniosku Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, dla świadczeń 1. typu w zakresie genetyki dedykowanych pacjentom pierwszorazowym (W40) do ukończenia 18 r.ż. zastąpiono dotychczas stosowane współczynniki, odpowiednio współczynnikami: 2,0 w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia oraz 1,7 w przypadku udzielania  świadczeń świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia. W ślad za tą zmianą modyfikacji uległy współczynniki wskazane w § 12 zarządzenia

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum