• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Narodowa Strategia Onkologiczna. Kraska: wzrasta zainteresowanie specjalizacją z onkologii

Autor: Katarzyna Mieczkowska • Źródło: Rynek Zdrowia17 listopada 2022 13:15

Głównym celem Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, poprawa skuteczności i jakości ich leczenia oraz rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii - przypomina wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W latach 2020-2021 na realizację programu wydano łącznie ponad 600 mln zł.

Narodowa Strategia Onkologiczna. Kraska: wzrasta zainteresowanie specjalizacją z onkologii
 • Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podczas 66. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 16 listopada przedstawił sprawozdanie z realizacji Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 za lata 2020 i 2021
 • Jak przypomniał Kraska, głównym celem Narodowej Strategii Onkologicznej jest obniżenie zachorowalności na choroby nowotworowe, poprawa skuteczności i jakości ich leczenia oraz rozwój systemu opieki zdrowotnej w obszarze onkologii
 • Strategia jest finansowana ze środków publicznych. Budżet Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 wynosi 5,1 mld złotych, a kwota ta jest rozłożona na poszczególne lata

Narodowa Strategia Onkologiczna. 5 głównych obszarów i ponad 5 mld zł na realizację działań

Treść Narodowej Strategii Onkologicznej definiuje 5 głównych obszarów, którymi są:

 • inwestycja w kadry medyczne,
 • inwestycja w edukację,
 • inwestycja w pacjenta,
 • inwestycja w naukę i innowacje,
 • inwestycja w system opieki onkologicznej.

Budżet Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030 wynosi 5,1 mld złotych, a kwota ta jest rozłożona na poszczególne lata. Budżet na rok 2020 wyniósł 250 mln zł, 2021 - 504 mln zł, lata 2022 i 2023 - po 450 mln zł na każdy rok, kolejne lata: na każdy rok od roku 2024 do 2030 po 500 mln złotych.

Na lata 2020-2030 zaplanowano realizację 94 zadań i realizacja ta jest wdrożona w harmonogram Narodowej Strategii Onkologicznej. Pierwszy rok realizacji NSO zbiegł się z pandemią COVID-19, co utrudniło wdrażanie tej strategii.

Jednak, jak przyznał Kraska, mimo "niecodziennych i trudnych warunków" była "pełna determinacja", a "realizacja zaplanowanych zadań do wykonania na rok 2020 wymagała dość dużego wysiłku, lecz została praktycznie osiągnięta".

Na rok 2020 przewidziano wdrożenie 33 zadań, z budżetu zostały wydatkowane na rok 2020 pieniądze w kwocie 199 mln 700 tys. złotych.

Kraska omówił poszczególne filary Narodowej Strategii Onkologicznej w roku 2020.

- Jeżeli patrzymy na inwestycje w kadry, przygotowaliśmy projekt rozporządzenia, aby rozszerzyć zakres lekarskiego egzaminu końcowego i lekarsko-dentystycznego egzaminu końcowego o większą ilość pytań z zakresu onkologii: w lekarskim egzaminie od 20 do 30, w lekarsko-dentystycznym z 20 do 25. Rozpoczęliśmy prace nad zmianą zasad odbywania stażu podyplomowego lekarzy uwzględniającą zakres profilaktyki onkologicznej i leczenia bólu, komunikacji z pacjentem i zespołem terapeutycznym - wyliczał.

Młodzież edukuje się zdrowotnie, a resort inwestuje w pacjentów

Jeżeli chodzi o inwestycje w edukację - tzw. prewencję pierwotną, czyli zmiany stylu życia, zostały znowelizowane zarządzenia ministra edukacji narodowej, w których wskazano tematykę dotyczącą istotnych problemów społecznych, w tym zdrowotnych, która - jak podkreślił Kraska - "w szczególności powinna być wzmacniana i omawiana podczas zajęć z wychowawcą".

 W tym samym programie przygotowane zostały zajęcia o tematyce prozdrowotnej, szczególnie dla klas 1-3 - program „Zdrowe dzieciaki to my”, a także gra planszowa „Piramida zdrowia”, która została przekazana do niemal 15 tys. placówek zdrowotnych.

Wystartowała również kampania społeczna „Planuję długie życie”, polegająca na publikacji w radiu, prasie, telewizji, Internecie materiałów edukacyjno-promocyjnych dotyczących profilaktyki nowotworów złośliwych. Wprowadzono również opłatę cukrową od napojów z dodatkiem cukru oraz kofeiny lub tauryny celem promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów.

Kolejny filar to inwestycja w pacjenta. Tutaj resort zdrowia wprowadził program dla rodzin wysokiego dziedziczenia uwarunkowanego w przypadku zachorowań na nowotwory złośliwe. Na ten cel przeznaczono 24 mln zł, łącznie opieką objęto ponad 23,5 tys. pacjentów. W ramach programów przesiewowych raka jelita grubego wykonano ponad 83 tys. badań kolonoskopowych za kwotę niemal 50 mln złotych. Wprowadzono pilotaż testu FIT jako badania alternatywnego dla kolonoskopii.

- Wiemy, że nie wszyscy godzą się na wykonanie kolonoskopii, FIT jest to badanie może już mniej inwazyjne, nie tak stresujące pacjenta, ale według specjalistów - praktycznie z taką samą skutecznością, jeżeli chodzi o diagnostykę, jak wykonanie kolonoskopii - tłumaczył wiceminister.

Wprowadzony został również program profilaktyki raka piersi oraz program profilaktyki raka szyjki macicy, a ponadto certyfikacja umiejętności lekarzy, którzy wykonują badanie kolposkopowe oraz cytodiagnostyków oceniających rozmazy cytologiczne. Poddano kontroli pracownie mammograficzne w kraju.

Pozytywny wynik uzyskało 98,7 kontrolowanych mammografów. Skontrolowano także 310 placówek biorących udział w realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy. Wszystkie placówki uzyskały pozytywny wynik kontroli. Realizowano również pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku HPV jako nowego testu przesiewowego w profilaktyce raka szyjki macicy w Polsce. W 2020 roku do pilotażu zrekrutowano 3083 kobiety.

Nowe cząsteczki, inwestycje w innowacje i endoprotezy dla dzieci

Jeśli chodzi o inwestycje w naukę i innowacje, w 2020 r. wprowadzono do refundacji 12 nowych cząsteczek stosowanych m.in. w leczeniu raka płuca, raka piersi, czerniaka czy też białaczek.

W ramach funduszu terapeutyczno-innowacyjnego Funduszu Medycznego wprowadzono regulacje skracające czas dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii. Opracowano także projekt ustawy o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych dla ludzi wraz z projektami aktów wykonawczych.

W przypadku inwestycji w system opieki onkologicznej, w roku 2020 sfinalizowano zakup sprzętu za niemal 84 mln zł, w tym 8 akceleratorów dla zakładów radioterapii, 17 mammografów cyfrowych i sprzętu do rehabilitacji onkologicznej dla 22 podmiotów. W 4 województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim realizowano pilotaż sieci onkologicznej. Do 31 grudnia 2020 roku do pilotażu KSO włączyło się prawie 15 tys. pacjentów.

Resort zdrowia rozpoczął też działania projakościowe dotyczące obszaru patomorfologii i wypracowano standardy akredytacyjne dla zakładów i pracowni patomorfologicznych. - Chcemy, aby wyniki, które wychodzą z tych pracowni były jak najbardziej miarodajne dla lekarzy, którzy będą podejmować decyzję o prowadzeniu terapii tych pacjentów - mówił Kraska.

- W 2020 r. sfinansowano także zakup endoprotez dla dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego za kwotę 5 mln zł i podjęto działania w celu wprowadzenia finansowania wyrobów medycznych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzono program kontroli jakości w diagnostyce i opiece nad dziećmi chorymi na nowotwory złośliwe oraz ocenę jakości życia i stanu zdrowia dzieci i młodzieży po zakończeniu leczenia nowotworowego - wyjaśniał posłom Waldemar Kraska.

Niezrealizowany budżet na 2021 rok. Ale zrobiono wiele

W 2021 r., kolejnym roku pandemii, przeznaczono na realizację NSO 500 mln zł, a wydatkowano 414 mln zł.

- Część realizatorów tego programu zgłaszała nam, że nie zdążą wykorzystać tych środków, ponieważ to jest okres pandemii, dlatego za zgodą ministra finansów te środki niewykorzystane zostały zgłoszone jako środki niewygasające i z końcem roku ta kwota wynosiła 61 mln zł. Te inwestycje mogły być wykonane w roku 2022 - poinformował Waldemar Kraska.

- To, co mówiłem w roku 2020, w 2021 się zadziało, czyli rozporządzenie ministra zdrowia - mówił Kraska, odnosząc się do kwestii inwestycji w kadry medyczne. - Zwiększyliśmy ilość pytań w lekarskim i lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym. Rozpoczęliśmy prace nad nowelizacją standardów kształcenia na studiach kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego w sposób zwiększający wiadomości i jeżeli chodzi o profilaktykę, i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych - wyliczał wiceminister. Ponadto rozpoczęto prace nad zmianą programu specjalizacji w dziedzinach onkologicznych.

Wystartowała również kampania informacyjna dla studentów kierunku lekarskiego dotycząca promowania specjalności onkologicznych jako ścieżki rozwoju zawodowego.

- Muszę powiedzieć, że w tegorocznym rozdaniu specjalizacji wstępne wyniki pokazują, że wzrasta zdecydowanie zainteresowanie wybieraniem specjalizacji z onkologii - podkreślił wiceminister.

Refundacja szczepionki na HPV. Kampanie społeczne i normy żywieniowe w szpitalach

Jeżeli chodzi o inwestycje w edukację - pierwotną prewencję, po raz pierwszy w Polsce wprowadzono do refundacji szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego i przygotowano projekt rozwiązań legislacyjnych pozwalających na rozpoczęcie szczepień przeciwko HPV. Od 1 listopada 2021 objęto 50-procentową refundacją szczepionkę przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach. Szczepionka jest rekomendowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej. W tej chwili są prowadzone prace legislacyjne dotyczące objęcia finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia zakupu szczepionek do szczepień zalecanych.

Konsekwentnie prowadzona była również kampania społeczna „Planuję długie życie”. Wyemitowano ponad 2 tys. audycji edukacyjnych, w których poruszano tematykę profilaktyki pierwotnej i ponad 19 tys. spotów. Kampania realizowana jest również w bieżącym roku.

Resort przygotował także projekt rozporządzenia na temat norm żywieniowych w szpitalach. Chodzi tu o diety - aby dieta była dostosowana do charakteru schorzenia, z jakim pacjent jest w szpitalu, do jego wieku i preferencji, aby te jadłospisy były bardzo urozmaicone. Promowano również program „Pracodawca zdrowia” - podręcznik dobrych praktyk dla pracodawców.

Jeżeli chodzi o prewencję wtórną, wprowadzono program opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowań na wybrane nowotwory złośliwe. Kwota na ten program wynosiła w 2021 roku ponad 28 mln zł, łącznie objęto nim niemal 27 tys. pacjentów. Jeżeli chodzi o badania przesiewowe raka jelita grubego, wykonano ponad 96 tys. kolonoskopii na kwotę ponad 59 milionów złotych.

Testy FIT. 68 innowacyjnych terapii. Nowoczesny sprzęt dla placówek

 

Prowadzono dalej pilotaż testów FIT. Badaniem alternatywnym dla kolonoskopii objęto ponad 2 tys. pacjentów. Ponieważ jest duża zachorowalność na raka płuca w społeczeństwie, wprowadzono program badań w kierunku wykrywania raka płuca - już w roku 2021, mimo że w strategii jest on zapisany na rok 2024. Na realizację tego programu w roku 2021 przeznaczono prawie 800 tys. zł, wykonano 2 tys. badań niskodawkową tomografią komputerową płuc. Dalej realizowano pilotaż zastosowania badania molekularnego w kierunku HPV. W 2021 r. z tego pilotażu skorzystało ponad 14 tys. kobiet.

W temacie inwestycji w naukę Kraska poinformował o wprowadzeniu do refundacji 68 innowacyjnych terapii, w tym 32 dotyczących cząsteczkowo wskazań onkologicznych. Sfinansowano powstanie kolejnych 6 centrów wspierania badań klinicznych, kontynuowano projekt Akademia Badań Klinicznych.

- Jeżeli chodzi o inwestycje w system opieki onkologicznej, na ten cel przeznaczyliśmy 280 mln zł na zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia nowotworów. Za tę kwotę kupiono 19 akceleratorów, 10 aparatów HDR do zakładów radioterapii, systemów planowania radioterapii dla 5 podmiotów, 75 mammografów cyfrowych, sprzęt do rehabilitacji onkologicznej dla 19 podmiotów oraz sprzęt do torakochirurgii i do oddziałów pneumonologii dla 14 podmiotów. W dalszym ciągu był kontynuowany pilotaż, w 2021 roku ponad 27 tys. skorzystało z tego pilotażu - poinformował Kraska.

Krajowa Sieć Onkologiczna. Ustawa jest już napisana

Opracowywano również założenia do ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.

- Ta ustawa już jest napisana, ona w tej chwili jest na etapie prac legislacyjnych, projekt został zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów 6 października br. i jest rekomendowany Radzie Ministrów. W dniu 31 października przekazany został do komisji prawniczej - tłumaczył Waldemar Kraska.

- Naszym celem jest, aby od 1 stycznia Krajowa Sieć Onkologiczna weszła w całym kraju - dodał.

W marcu 2021 roku został wdrożony model organizacyjny Cancer Unit dla jelita grubego: wyspecjalizowane ośrodki, które mają zapewnić pacjentom z nowotworem jelita grubego kompleksową opiekę i wprowadzać indywidualny proces leczenia. Opublikowano też standardy dla pracowni patomorfologicznych. Wszystkie certyfikowane placówki będą pracowały według jednakowych standardów.

Resort zdrowia sfinansował również zakup 47 protez dla dzieci z nowotworami układu kostno-mięśniowego za kwotę ponad 5 mln złotych. - Wszyscy pacjenci wymagali takiego leczenia i zostali zakwalifikowani do tego zabiegu, taką pomoc dostali - podsumował wiceminister.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum