• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Najwyższa pora na zintegrowane działania w opiece nad pacjentem z rakiem płuca

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 05 sierpnia 2019 17:51

Tylko zintegrowane działania systemowe mogą poprawić diagnostykę i leczenie chorych z rakiem płuca - zgodzili się eksperci, przedstawiciele organizacji pacjentów oraz posłowie zebrani na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. organizacji ochrony zdrowia.

Najwyższa pora na zintegrowane działania w opiece nad pacjentem z rakiem płuca
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- Dostrzegamy złożoność problemu, jakim jest opieka nad pacjentami z rakiem płuca - powiedziała poseł Anna Czech, przewodnicząca parlamentarnego zespołu ds. organizacji służby zdrowia. - Dlatego chcemy rozmawiać zarówno ze specjalistami, jak i reprezentantami pacjentów, aby wspólnie wypracować niezbędne i korzystne dla chorych rozwiązania systemowe w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia.

Zaznaczyła, że realizacja tego zadania wykracza poza ramy tej kadencji Sejmu. - Jednak jestem przekonana, że jeszcze przed wyborami uda nam się rozpocząć prace nad nowymi rozwiązaniami, które po wyborach z tym większą mocą będą realizowane - dodała.

Rak płuca to najczęstszy nowotwór w Polsce, który wciąż zabija rocznie 22 tys. Polaków. Współczynnik umieralności z powodu raka płuca należy do najwyższych w Europie - po Węgrzech, Czarnogórze i Serbii.

Dlaczego tak się dzieje? Czy system diagnostyki działa sprawnie? Czy pacjenci mają dostęp do właściwych specjalistów? Czy mają szansę na skuteczne leczenie?

Nad tym, jak zmienić proces diagnostyki i leczenia, aby zmniejszyć liczbę chorych, którzy corocznie umierają na raka płuca debatowali członkowie parlamentarnego zespołu do spraw organizacji ochrony zdrowia oraz lekarze specjaliści i przedstawiciele organizacji pacjentów - poinformowała nas Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych.

- Pomimo licznych akcji edukacyjnych nadal w Polsce pali prawie 8 milionów osób, z czego 3 miliony to kobiety - alarmowała w czasie posiedzenia zespołu Beata Ambroziewicz z Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. - Pali 6-10% kobiet ciężarnych. Każdego roku w Polsce rodzi się 25 tys. dzieci zatruwanych nikotyną w łonie matki - powiedziała i zgłosiła postulat przeznaczania środków z akcyzy na edukację antytytoniową.

- Jako lekarze zdajemy sobie znakomicie sprawę, że im wcześniej postawiona zostanie właściwa diagnoza, tym szybciej można włączyć leczenie, które daje szansę na znaczne przedłużenie życia lub nawet wyleczenie - mówił prof. Rodryg Ramlau, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. - Jednak droga pacjenta od stwierdzenia pierwszych objawów do rozpoczęcia leczenia jest w naszym kraju zdecydowanie za długa, może trwać nawet 7 miesięcy! - alarmował profesor.

Zbyt długi czas, jaki mija od pierwszej wizyty chorego do wdrożenia leczenia wynika nie tylko z braku skoordynowanej, kompleksowej i jasno określonej drogi, którą ma przejść pacjent, ale również z braku spójnego sposobu finansowania badań diagnostycznych. Dlatego tak ważne jest, aby przyspieszyć diagnostykę poprzez wspieranie i premiowanie czujności onkologicznej w zakresie wcześniejszego wykrywania raka płuca oraz wdrożenie systemu szybkiego przekierowywania pacjentów do specjalistów.

- Specjaliści powinni mieć narzędzia do podjęcia szybkich decyzji co do optymalnego leczenia. Jak podkreśliła dr Beata Jagielska, dyrektora ds. lecznictwa otwartego i rozliczeń świadczeń zdrowotnych w Centrum Onkologii-Instytutu im. M. Curie-Skłodowskiej, oznacza to potrzebę wdrożenia obowiązku kompleksowego testowania pacjentów, z zapewnieniem jakości oraz pełnego finansowania, jednakowego dla ścieżki pulmonologicznej i onkologicznej.

- Oznacza to również wprowadzenie obowiązku odesłania pacjenta kwalifikującego się do nowoczesnego leczenia do konkretnego ośrodka, który takie świadczenie może zapewnić, z przekazaniem pełnej dokumentacji - dodała.

- Kolejnym istotnym problemem jest nierówny dostęp do świadczeń - diagnostyki i leczenia w różnych województwach. Nie może być tak, że o szansach na skuteczne leczenie decydować będzie miejsce zamieszkania - każdy pacjent powinien mieć szansę na opiekę w placówce na terenie własnego województwa - wskazywał Szymon Chrostowski, przewodniczący grupy sterującej inicjatywy All.Can.

Tymczasem na leczenie raka płuca przeznaczono w Polsce w 2018 r. jedynie ok 2% budżetu na onkologiczne programy lekowe, co w świetle skali problemu jest jaskrawo zbyt niską kwotą. Uniemożliwia to specjalistom leczenie zgodne z wytycznymi światowymi i polskimi.

Jak podkreślił prof. Dariusz Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie, obecnie jedynie 1/3 pacjentów kwalifikujących się od strony medycznej do terapii w tzw. pierwszej linii może z niej skorzystać. Pozostali wciąż czekają na swoją szansę. Zarówno klinicyści, jak i pacjenci liczą, że najbliższe miesiące przyniosą korzystne zmiany w tym zakresie i coraz więcej chorych będzie miało szansę na skuteczne, nowoczesne leczenie.

Eksperci wskazywali, że wraz z odkryciem leków immunokompetentnych zmienił się paradygmat leczenia choroby, Dzięki nim możliwe są wieloletnie przeżycia z zachowaniem wysokiej jakości życia, a rak płuca może z choroby śmiertelnej stać się chorobą przewlekłą, jak cukrzyca czy nadciśnienie.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum