• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Najnowsze wyniki badań z rybocyklibem. Dodatkowy rok korzyści w zakresie całkowitego czasu przeżycia dla najszerszej grupy pacjentek

Autor: oprac. KK • Źródło: mat. prasowe, Rynek Zdrowia20 września 2022 11:22

Najnowsze wyniki badań z rybocyklibem wykazały dodatkowy rok korzyści w zakresie całkowitego czasu przeżycia dla najszerszej grupy pacjentek, w tym z agresywnym zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2- ujemnym.

Najnowsze wyniki badań z rybocyklibem. Dodatkowy rok korzyści w zakresie całkowitego czasu przeżycia dla najszerszej grupy pacjentek
Najnowsze wyniki badań z rybocyklibem. Dodatkowy rok korzyści w zakresie całkowitego czasu przeżycia dla najszerszej grupy pacjentek Fot. AdobeStock
  • Novartis ogłosił wyniki nowej zbiorczej analizy eksploracyjnej przeprowadzonej dla wszystkich badań MONALEESA
  • Potwierdzono w nim dodatkowy rok w zakresie całkowitego czasu przeżycia (OS) w podgrupie chorych z agresywnymi postaciami zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-1
  • Dane z tej analizy zostały przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Paryżu

Najnowsze wyniki badań z rybocyklibem

Firma Novartis ogłosiła wyniki nowej zbiorczej analizy eksploracyjnej przeprowadzonej dla wszystkich badań MONALEESA, która potwierdziła dodatkowy niemal rok w zakresie całkowitego czasu przeżycia (OS) w podgrupie chorych z agresywnymi postaciami zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-1.

W tej analizie wykazano, że pacjentki z przerzutami do narządów trzewnych, zwykle wiążącymi się z niekorzystnym rokowaniem, które były leczone rybocyklibem w skojarzeniu z hormonoterapią w leczeniu pierwszej  linii, osiągnęły medianę OS wynoszącą 63,4 miesiąca w porównaniu z 51,8 miesiąca u chorych otrzymujących samą hormonoterapię (HR = 0,78; 95 proc. CI: 0,64-0,96 ).

Dane z tej analizy zostały przedstawione na kongresie Europejskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ESMO) w Paryżu, w dniach 9-13 września 2022 roku.

- Pacjentki z przerzutami do narządów trzewnych mają zazwyczaj gorsze rokowanie i często wykazują oporność na leczenie, więc tym bardziej wyniki analizy dotyczące  korzyści w zakresie przeżycia w przypadku stosowania rybocyklibu w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentek z bardziej agresywną postacią choroby  są dla mnie, jako klinicysty, motywujące – powiedziała dr Denise A. Yardley z Sarah Cannon Research Institute w Tennessee Oncology w USA.

- Rybocyklib jest jedynym inhibitorem CDK4/6 wykazującym spójną korzyść w zakresie całkowitego czasu przeżycia w skojarzeniu z hormonoterapią, przy jednoczesnym zachowaniu jakości życia w badaniach III fazy - dodała Yardley. 

"Celem leczenia zaawansowanego raka piersi jest wydłużenie życia chorych"

U pacjentek z przerzutami do wątroby, które stosowały rybocyklib w skojarzeniu z hormonoterapią w leczeniu pierwszej linii mediana OS wyniosła 44,2 miesiąca w porównaniu z 38,1 miesiąca u osób otrzymujących samą hormonoterapię (HR = 0,77; 95% CI: 0,55–1,07).

W przypadku pacjentek z przerzutami do narządów trzewnych w co najmniej trzech narządach leczenie pierwszego rzutu rybocyklibem w skojarzeniu z hormonoterapią pozwoliło osiągnąć medianę OS wynoszącą 57,7 miesiąca w porównaniu z 49,3 miesiąca u osób przyjmujących tylko hormonoterapię (HR = 0,81; 95% CI: 0,63–1,03)

- Celem leczenia zaawansowanego raka piersi jest wydłużenie życia chorych. Rybocyklib zapewnia znaczną poprawę przeżywalności przy jednoczesnym utrzymaniu jakości życia, nawet u osób z trudniejszą do leczenia chorobą – powiedział Jeff Legos, Executive Vice President, Global Head of Oncology and Hematology w firmie Novartis. 

Rybocyklib został zatwierdzony w ponad 95 krajach

Rybocyklib jest jedynym inhibitorem CDK4/6 ze spójnie udowodnioną w badaniach klinicznych III fazy korzyścią w zakresie całkowitego przeżycia i, zgodnie z wytycznymi National Comprehensive Cancer Network (NCCN), jest uznawany za inhibitor CDK4/6 wydłużający całkowite przeżycie (OS)
 w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka piersi HR+/HER2-.

Ponadto rybocyklib uzyskał najwyższą ocenę spośród wszystkich inhibitorów CDK4/6 w skali ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale, uzyskując ocenę 5 na 5 w przypadku pierwszej linii leczenia u pacjentek przed menopauzą z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-. Dodatkowo, rybocyklib w skojarzeniu z letrozolem lub fulwestrantem uzyskał ocenę 4 na 5 w pierwszej linii leczenia u pacjentek postmenopauzalnych z zaawansowanym rakiem piersi HR+/HER2-.

Rybocyklib został zatwierdzony w ponad 95 krajach na całym świecie, w tym przez amerykańską Agencję Żywności i Leków (FDA) oraz Europejską Agencję Leków (EMA), do stosowania w leczeniu u kobiet z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem piersi HR+/HER2-ujemnym w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako początkowa terapia endokrynna lub po stwierdzeniu progresji choroby w trakcie terapii endokrynnej.

Rybocyklib w połączeniu z fulwestrantem jest zatwierdzony przez FDA jako pierwotna terapia endokrynna lub terapia stosowana po stwierdzeniu progresji choroby w trakcie terapii endokrynnej u mężczyzn.

Firma Novartis kontynuuje badania nad nowymi metodami leczenia nowotworu, wciąż prowadząc dodatkowe badania nad rybocyklibem. NATALEE to szeroko zakrojone badanie kliniczne nad rybocyklibem w połączeniu z terapią endokrynną w leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi HR+/HER2-, prowadzone we współpracy z Translational Research In Oncology (TRIO).

Firma Novartis współpracuje ze Szpitalem Uniwersyteckim Akershus w Norwegii nad badaniem NEOLETRIB , mającym na celu sprawdzenie wpływu rybocyklibu  we wczesnym raku piersi HR+/HER2 oraz w celu odkrycia potencjalnie unikalnego mechanizmu działania.

Rybocyklib został opracowany przez Novartis Institutes dla BioMedical Research (NIBR) w ramach współpracy badawczej z firmą Astex Pharmaceuticals.

Pełna infomacja o leku rybocyklib zawarta jest w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

 

 

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum