• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

NFZ publikuje zarządzenie dotyczące rozliczania kompleksowych świadczeń w onkologii

Autor: WOK • Źródło: NFZ, Rynek Zdrowia16 kwietnia 2021 15:25

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała zarządzenie w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

NFZ publikuje zarządzenie dotyczące rozliczania kompleksowych świadczeń w onkologii
FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne
 • Zarządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących kompleksowych świadczeń w onkologii, a tym samym ułatwienie ich stosowania
 • W opinii ekspertów klinicznych część hospitalizacji w warunkach stacjonarnych wynika z konieczności zastosowania leczenia lub dodatkowej obserwacji pacjenta
 • Obserwacja taka może odbywać się w warunkach hospitalizacji jednodniowej - zaznacza NFZ
 • Nowe zarządzenie umożliwi - pod określonymi warunkami - zakwaterowania pacjenta onkologicznego w hostelu

- Opracowanie zarządzenia ma w szczególności na celu ujednolicenie przepisów oraz zachowanie ich przejrzystości, a tym samym ułatwienie ich stosowania - uzasadnia NFZ (zarządzenie do pobrania powyżej - w pliku pdf).

Nowe produkty rozliczeniowe

- W związku z opublikowanym obwieszczeniem prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji z 17 lutego 2021 r. w sprawie taryf świadczeń gwarantowanych z obszaru leczenia chorób nowotworowych zaimplementowano przedmiotowe taryfy, dodatkowo tworząc w załączniku (...) do zarządzenia nowe produkty rozliczeniowe dedykowane poszczególnym świadczeniom - informuje NFZ.

W opinii ekspertów klinicznych część hospitalizacji w warunkach stacjonarnych wynika z konieczności zastosowania leczenia lub dodatkowej obserwacji pacjenta.

- Obserwacja taka może odbywać się w warunkach hospitalizacji jednodniowej. W związku z powyższym, utworzono następujące produkty rozliczeniowe:

 • 5.52.01.0001555 Hospitalizacja jednodniowa do brachyterapii
 • 5.52.01.0001556 Hospitalizacja jednodniowa do teleradioterapii

- Produkt jednodniowy może być wykorzystywany również w sytuacji, w której obecność pacjenta jest niezbędna w procesie planowania. Utworzono również nowy produkt rozliczeniowy: 5.52.01.0001554 Hospitalizacja do brachyterapii oraz wykreślono produkt 5.52.01.0001470 Hospitalizacja do brachyterapii i  terapii izotopowej - w oddziale radioterapii/ onkologii klinicznej - podaje Fundusz.

Kiedy pobyt pacjenta w oddziale nie jest konieczny

W przypadkach, kiedy pobyt pacjenta w oddziale nie jest konieczny, jednak wymagana jest codzienna terapia, świadczeniodawca powinien zapewnić choremu zakwaterowanie, np. w hostelu. Decyzję o sposobie leczenia podejmuje kierujący na terapię lekarz onkolog.

- Stąd, kolejną wprowadzoną zmianą jest umożliwienie zakwaterowania pacjenta w  hostelu również w przypadku brachyterapii, co wynika z braku istotnych różnic w średniej odległości od ośrodka prowadzącego leczenie pomiędzy produktami z zakresu teleradioterapii i brachyterapii - wyjaśnia NFZ.

Urealnienie finansowanie onkologii w Polsce

„Do rozliczania świadczeń finansowanych w ramach grupy J03O Duże zabiegi w obrębie piersi < 66 r. ż. w rozpoznaniach nowotworów złośliwych uprawnieni są świadczeniodawcy:

 • Spełniający kryterium kompleksowości udzielanych świadczeń onkologicznych, realizujący w danym okresie rozliczeniowym świadczenia w zakresie diagnostycznych pakietów onkologicznych, chirurgicznego leczenia onkologicznego, radioterapii onkologicznej oraz chemioterapii, lub
 • Spełniający warunek minimalnej liczby zrealizowanych w roku 2019 lub 2020 świadczeń zabiegowych dla grupy J03F, określonych w  załączniku nr 19 do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne” - podaje NFZ.

W opinii NFZ wprowadzane zmiany, „skorelowane ze zmianami w finansowaniu radioterapii i świadczeń pobytowych harmonizują i urealniają finansowanie onkologii w Polsce”.

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum