MAK, NFZ/Rynek Zdrowia | 03-07-2019 16:32

NFZ przekazał do konsultacji projekt zmian w zarządzeniu dotyczącym chemioterapii

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował w środę (3 lipca) i przekazał do konsultacji publicznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

FOT. Materiały prasowe; zdjęcie ilustracyjne

Celem zmian jest "dostosowanie zarządzenia Nr 56/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2019 r." - uzasadnia NFZ.

Znowelizowane zarządzenie ma zapewnić dostępność "do odpowiedników leków zawierających substancje czynne: bleomycinum, cytarabinum, mitoxantronum oraz umożliwić rozliczania ww. produktów leczniczych sprowadzanych do kraju w ramach importu docelowego" - podaje Fundusz.

Uwagi do projektu zarządzenia można wysyłać do dnia 17 lipca 2019 r. na adres e-mail: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl (wyłącznie w wersji elektronicznej edytowalnej).

Szczegóły: nfz.gov.pl