• PATRON HONOROWYpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

NFZ określił jakie warunki musi spełniać szpital, żeby leczyć pacjentów onkologicznych

Autor: oprac. LJ • Źródło: NFZ09 grudnia 2021 11:40

Zgodnie z projektem zarządzenia prezesa NFZ, jeśli szpital chce zajmować się pacjentami onkologicznymi, musi zapewnić kompleksową opiekę. W raku piersi to leczenie szpitalne, AOS i rehabilitacja.

Prezes NFZ przedstawił do zaopiniowania projekt zarządzenia w sprawie kompleksowej opieki onkologicznej (fot. PTWP)
 • Centrala NFZ przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie warunków umów o udzielanie kompleksowych świadczeń onkologicznych w raku piersi i raku jelita grubego
 • Jeśli placówka chce zajmować się pacjentami z rakiem piersi, musi zagwarantować leczenie szpitalne, AOS i rehabilitację leczniczą
 • W zakresie opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi wprowadza nowe produkty rozliczeniowe

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła do zaopiniowania projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków umów o udzielanie onkologicznych świadczeń kompleksowych.

Na opinie i uwagi czeka do 20 grudnia 2021 r.  do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu), na adres poczty elektronicznej: szpital.dsoz@nfz.gov.pl.

Opieka ma być kompleksowa

W par. 4 ust. 1 projektu, płatnik wskazuje wszystkie katalogi obejmujące produkty jednostkowe dedykowane do rozliczenia onkologicznych świadczeń kompleksowych w umowie PSZ w zakresie:

 • Kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś)
 • Kompleksowa opieka onkologiczna nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG).

Zgodnie z opisem przedmiotu umowy, jaki zawiera NFZ z placówką medyczną, zakres i realizacja świadczenia nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem nowotworu piersi obejmuje opiekę onkologiczną i interdyscyplinarną od etapu diagnostycznego, poprzez leczenie, monitorowanie efektów leczenia oraz rehabilitację, gwarantując pacjentowi leczenie szpitalne, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną oraz rehabilitację leczniczą.

"W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości świadczeniodawca powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny" - podkreśla płatnik.

W przypadku raka jelita grubego, opieka onkologiczna i interdyscyplinarna nad pacjentem obejmuje etap diagnostyczny, leczenie i monitorowanie efektów leczenia, w zakresie leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

W celu spełnienia wymagań i realizacji świadczenia wysokiej jakości, placówka zapewnia udokumentowaną koordynację procesu diagnostyczno- terapeutycznego oraz powołuje wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny ustalający plan leczenia onkologicznego.

Nowe produkty rozliczeniowe

W zakresie opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi wprowadza produkty rozliczeniowe:

 • 5.52.01.0001511 Badanie genetyczne materiału archiwalnego;
 • 5.52.01.0001423 Wytworzenie stałego dostępu naczyniowego z wytworzeniem tunelu podskórnego przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją;
 • 5.52.01.0001566 Usunięcie stałego dostępu naczyniowego z wytworzonym tunelem podskórnym przeznaczonego do użytku długoterminowego z hospitalizacją;
 • 5.30.00.0000002 W02 Świadczenie receptowe;

Umożliwia również sumowanie produktu 5.11.02.9200001 ROKO Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ramach kompleksowej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi w warunkach stacjonarnych z produktem 5.53.01.0001649 Koszt pobytu przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego przy pacjencie małoletnim lub posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z załącznika 1c do zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne.

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

29 października projekt ws. Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do konsultacji

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum