• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Minister Zembala otrzymał stanowisko ws. protonoterapii w Polsce Zachodniej

Autor: PTO/Rynek Zdrowia • • 24 lipca 2015 10:27

Parlamentarny Zespół ds. Zintegrowanego Wielodyscyplinarnego Systemu Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej INPRONKO przekazał Ministrowi Zdrowia stanowisko ws. wsparcia dla projektu dotyczącego budowy Instytutu Hadronoterapii w Polsce Zachodniej.

Minister Zembala otrzymał stanowisko ws. protonoterapii w Polsce Zachodniej
Powstał projekt dotyczący budowy Instytutu Hadronoterapii w Polsce Zachodniej. Fot. Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

- Oczekujemy na stanowisko Ministra Zdrowia ws. projektu INPRONKO, który przyczyni się do poprawy leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce - mówi autor projektu prof. Julian Malicki.

"Zwracamy się z prośbą o wsparcie Ministerstwa Zdrowia w realizacji oraz uwzględnienie w pracach Komitetu sterującego ds. koordynacji interwencji Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) w sektorze ochrony zdrowia projektu pn. Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej. Innowacja, protonoterapia, rozwój onkologii" - czytamy we wstępie stanowiska parlamentarzystów.

Podczas drugiego posiedzenia do składu prezydium Zespołu dołączyła senator, prof. Alicja Chybicka.

Jak piszą parlamentarzyści: "Projekt wpisuje się w główne założenia działań w sektorze zdrowia polegające na wdrożeniu rozwiązań projakościowych i poprawiających działanie systemu ochrony zdrowia, a także rozwoju infrastruktury w podmiotach leczniczych".

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, środki unijne mają być przeznaczone na "inwestycje służące przekształceniu polskiej ochrony zdrowia w system bardziej nowoczesny i efektywny, który będzie podążał ku wszelkim innowacjom, służącym poprawie jakości opieki nad pacjentem". Zdaniem parlamentarzystów te cele doskonale odwzorowuje projekt INPRONKO.

Projekt INPRONKO jest programem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu zachodniej Polski. W projekt zaangażowanych jest pięć województw: dolnośląskie, lubuskie, opolskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Projekt, dzięki poprawie dostępności i integracji świadczeń radioterapii, zwiększy skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów w wieku dziecięcym.

Dla realizacji projektu została utworzona Rada Programowa, której przewodniczy prof. dr hab. Jacek Fijuth - prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W tym samym celu powstało konsorcjum 19 instytucji: ośrodków onkologicznych wdrożeniowych i uniwersytetów. Koordynatorem projektu jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.

Radioterapię protonową stosuje się i jest ona refinansowana przez publicznych ubezpieczycieli
w Europie i Ameryce Północnej do leczenia guzów mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworów u dzieci, a także w lokalizacjach, w których guz nowotworowy jest położony bardzo blisko narządów krytycznych.

W Polsce działa obecnie jeden ośrodek protonoterapii - Instytut Fizyki Jądrowej PAN
w Krakowie. Onkolodzy twierdzą, że w Polsce potrzeba co najmniej 2-3 takich ośrodków.

Jak wskazują prognozy zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce do 2025 roku będzie przybywać pacjentów onkologicznych. Szacuje się, że około 60 % chorych na nowotwory złośliwe będzie w pewnym okresie swojej choroby leczonych z zastosowaniem napromieniania.

Całkowity koszt projektu INPRONKO to 471,3 mln zł, w tym budowa infrastruktury pod Instytut Protonoterapii, rozbudowa radioterapii konwencjonalnej we wszystkich 5 województwach oraz pakiety badawcze dla uczelni i zakładów radioterapii (badania przedkliniczne i kliniczne) na okres 3 lat.

W projekcie przewidziano rozdział kosztów z podziałem na beneficjentów i źródła finasowania, tak aby spełnione były wymogi w zakresie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014-2020, przede wszystkim w kategoriach infrastruktury i środowiska oraz inteligentnego rozwoju.

W przyjętym przez Radę Ministrów Kontrakcie Terytorialnym projekt został umieszczony na liście warunkowej z adnotacją o finansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego/budżetu państwa.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum