• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

MZ zapowiada wdrożenie sieciowego modelu opieki w onkologii

Autor: IB/Rynek Zdrowia • • 02 sierpnia 2018 16:14

Ministerstwo Zdrowia zapowiada duże zmiany w systemie opieki onkologicznej. Powstanie Krajowa Sieć Onkologiczna, która umożliwi skuteczniejszą walkę z nowotworami - mówił w czwartek (2 sierpnia) minister Łukasz Szumowski podczas konferencji w Warszawie.

Zakład radioterapii. Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W ramach spotkania po raz pierwszy został oficjalnie zaprezentowany dokument pn. „Koncepcja organizacji i funkcjonowania Krajowej Sieci Onkologicznej”. Powstał dzięki pracy Zespołu do opracowania projektu koncepcji organizacji i funkcjonowania Narodowego Instytutu Onkologii, powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z 8 marca br. Dziesięcioosobowy zespół, któremu przewodniczył prof. Piotr Czauderna zakończył pracę 30 czerwca.

- Chodzi o zintegrowanie leczenia onkologicznego na poziomie krajowym, bo pakiet onkologiczny, choć zwiększył liczbę świadczeń, to jednocześnie rozproszył je na wiele ośrodków - wyjaśnił podczas spotkania szef resortu zdrowia.

Koordynacja (na razie) niemożliwa
Ocenił, że w tej sytuacji koordynacja diagnostyki, terapii i innych form opieki nad pacjentem onkologicznym stała się nierealna (pakiet onkologiczny realizuje 3,5 tys. podmiotów leczniczych, a 806 szpitali udziela świadczeń onkologicznych).

- Rozproszeniu uległy także środki na onkologię, a należy przecież wydawać je racjonalnie - dodał minister.

Jak zauważył, nowa organizacja systemu opieki onkologicznej ma także umożliwić zagubionemu obecnie pacjentowi odnalezienie się w systemie. - Nie powinno być tak, że chory sam szuka miejsca, w którym wykona badania i podda się leczeniu. Na każdym etapie tej drogi będzie go prowadził „za rękę” koordynator - zaznaczył Łukasz Szumowski.

Minister przypomniał, że opieka onkologiczna staje przed poważnymi wyzwaniami demograficznymi, bowiem liczba osób starszych, a głównie to one chorują na nowotwory, stale rośnie i jest to trend na długie lata.

- Dlatego przyspieszenie i lepsza organizacja diagnostyki i terapii są konieczne, tak jak konieczna jest instytucja, która te działania skoordynuje - wskazywał.

- Narodowy Instytut Onkologii i Krajowa Sieć Onkologiczna to dokładnie to samo - podkreślił prof. Szumowski.

Tak ma wyglądać sieć
Co dokładnie zawiera dokument? Proponuje on utworzenie Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO), której organem zarządzającym i koordynującym jej działania będzie Narodowa Rada Onkologii. W skład sieci wejdą trzy Krajowe Ośrodki Koordynujące: Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie (onkologia dorosłych), Instytut Hematologii i Transfuzjologii (hematoonkologia dorosłych) oraz rotacyjnie ośrodek macierzysty prezesa Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej (hematoonkologia dziecięca)

Cześcią sieci będą ponadto Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące (16 województw, a w każdym odrębny ośrodek dla: onkologii dorosłych, hematoonkologii dorosłych oraz hematoonkologii dziecięcej), ośrodki uniwersyteckie, centra kompetencji, centra doskonałości, ośrodki satelitarne i ośrodki współpracujące.

Projekt zakłada trzy poziomy referencyjności w celu wyłonienia podmiotów medycznych do poszczególnych funkcji w ramach KSO. Określa również role i szczegółowe zadania, które powinny zostać przypisane wszystkim uczestnikom sieci. Kolejna propozycja to wpisanie w Krajową Sieć Onkologiczną Krajowej Sieci Kształcenia Onkologicznego jako odpowiedzi na niedobory kadr w dziedzinie onkologii.

Swoje miejsce w dokumencie znalazły ponadto dziedziny wspomagające: radiologia interwencyjna i diagnostyka obrazowa, patomorfologia i biologia molekularna, rehabilitacja onkologiczna, kardioonkologia i opieka paliatywna. Autorzy koncepcji pochylili się ponadto nad takimi obszarami, jak organizacja opieki w okresie przejścia pacjenta w dorosłość, rola profilaktyki onkologicznej, czy rola pacjentów w opiece onkologicznej.

Projekt przewiduje także wdrożenie Narodowej Strategii Onkologicznej - 10-letniego planu gwarantującego stabilność i rozwój Krajowej Sieci Onkologicznej. Strategia miałaby zostać opracowana przez Narodową Radę Onkologii i wdrożona na mocy ustawy. Byłaby zatem dokumentem powszechnie obowiązującym, aktualizowanym i monitorowanym.

Najpierw pilotaż
- Chcemy jeszcze w tym roku rozpocząć pilotaż nowych rozwiązań, który docelowo obejmie cztery województwa (początkowo planowane były dwa). Chodzi o sprawdzenie jak ten system działa w praktyce i jakie koszty generuje. Będziemy również zainteresowani wiedzą, w jaki sposób taka organizacja wpłynie na twarde mierniki dotyczące wyników leczenia. Pilotaż potrwa zapewne ok. 1,5 roku, ale pierwsze wnioski będziemy wyciągać po sześciu miesiącach - zaznaczył Łukasz Szumowski.

Minister dodał, że ważnym celem Krajowej Sieci Onkologicznej będzie zapewnienie wszystkim pacjentom w Polsce, bez względu na miejsce zamieszkania, równego dostępu do świadczeń onkologicznych, w tym wysokospecjalistycznych procedur, takiej samej jakości. Jakość ta stale będzie monitorowana.

Prof. Piotr Czauderna, kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMed, członek Narodowej Rady Rozwoju i przewodniczący ministerialnego zespołu, który opracował projekt sieci przypomniał, że za kilkanaście lat liczba zachorowań na nowotwory w Polsce zbliży się do 200 tys. rocznie. Jednocześnie jeśli chodzi o 5-letnie przeżycia pacjentów onkologicznych Polsce brakuje do średniej UE 10-15 proc.

Powstanie Narodowa Strategia
- Dlatego organizację opieki onkologicznej należy jak najszybciej zmienić, najlepiej wzorując się na najlepszych. W tym przypadku na Francuzach, bo ich model opieki sieciowej w onkologii oceniany jest najwyżej na świecie. Stąd nasza idea Krajowej Sieci Onkologicznej - mówił ekspert.

Prof. Czauderna wyjaśnił, że Narodowa Rada Onkologii, nadzorująca sieć, będzie składała się z 21 osób i będzie organem MZ. Krajowe Ośrodki Koordynujące będą ramieniem wykonawczym Rady, a Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące ich przedłużeniem. Wszystkie będą blisko współpracowały z ośrodkami uniwersyteckimi.

- Jeśli chodzi o ośrodki satelitarne, przybliżą one opiekę onkologiczną do miejsca zamieszkania pacjenta. Mamy głównie na myśli chemio- i radioterapię, bowiem w tym zakresie uważamy, że potrzebna jest decentralizacja. Zupełnie odwrotnie jest natomiast w przypadku chirurgii onkologicznej, w której powinna nastąpić centralizacja. Chodzi o to, aby procedury te wykonywały jedynie wyspecjalizowane i doświadczone ośrodki, a nie małe szpitale, w których operuje się kilka, kilkanaście takich przypadków rocznie - podkreślił prof. Czauderna.

Specjalista odniósł się również do idei Narodowej Strategii Onkologicznej.

- Punktem wyjścia do jej opracowania będzie Cancer Plan z 2014 r., który powstał dzięki Polskiemu Towarzystwu Onkologicznemu z inicjatywy jego ówczesnego przewodniczącego prof. Jacka Jassema. Wiele kwestii poruszonych w tym dokumencie uwzględnia Krajowa Sieć Onkologiczna - mówił Piotr Czauderna.

Dodał, że projektu Strategii należy się spodziewać pod koniec następnego roku. Natomiast jeśli chodzi o sieć, prace dopiero się rozpoczynają, a dokument opracowany przez zespół należy traktować jak nakreślenie założeń do przyszłej ustawy.

- Zakładamy, że cały projekt zakończymy w roku 2020 - ocenił prof. Czauderna.

 

 

 

 

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum