• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

MZ o terapii protonowej nowotworów poza narządem wzroku

Autor: RCL/Rynek Zdrowia • • 14 lutego 2016 19:14

Na stronie RCL został opublikowany projekt rozporządzenia dot. terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku.

Publikowany projekt zmienia rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520, z późn. zm.).

W lp. 35 określono dodatkowe warunki realizacji świadczenia „Terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku”, identyfikowanego procedurą medyczną 92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów oraz rozpoznaniami (kody ICD-10) znajdującymi się w wykazie świadczeń gwarantowanych (załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Zmiana ma na celu przede wszystkim określenie kryteriów kwalifikacji do terapii protonowej nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku opartych na zasadach Evidence Based Medicine (EBM) oraz zasad realizacji i kontroli po jej zakończeniu.

Z treści rekomendacji Prezesa AOTMiT wynika, iż istnieje duża niepewność co do rzeczywistego kosztu terapii oraz liczby pacjentów ze wskazaniami kwalifikującymi do jej przeprowadzenia.

W ramach analizy wpływu na budżet płatnika publicznego AOTMiT rozpatrywała kilka wariantów, różniących się kosztem radioterapii protonowej i populacją docelową, które wskazują na duży rozrzut wyników w zależności od przyjętych danych wejściowych. Liczebność populacji docelowej oszacowano na poziomie 50 – 250 osób rocznie (min. 10, max. 1000), natomiast koszty inkrementalne realizacji ww. świadczenia oszacowano maksymalnie na 118,08 mln zł.

Zmiany wprowadzone projektowanym rozporządzeniem mają charakter doprecyzowujący i nie powodują zmiany zakresu świadczeń gwarantowanych w stosunku do tego, który obowiązuje w obecnym stanie prawnym. Dotychczas świadczenie było finansowane ze środków publicznych, jednakże z uwagi na brak możliwości realizacji tego świadczenia w kraju, terapia protonowa nowotworów zlokalizowanych poza narządem wzroku przeprowadzana była na podstawie art. 42j ust. 1 ustawy.

Więcej: legislacja.rcl.gov.pl

 

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum