• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Lublin: grant naukowy wspiera badania nad białaczką

Autor: hematoonkologia.pl • • 06 lutego 2014 09:27

Prof. Krzysztof Giannopoulos z Samodzielnej Pracowni Hematoloonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie otrzymał grant naukowy Harmonia w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Nauki.

Wsparcie finansowe w kwocie 1,5 mln złotych pozwoli na prowadzenie badań nad oceną znaczenia klinicznego i biologicznego zaburzeń genetycznych dotyczących eksonu 12 nukleofosminy-1 w ostrych białaczkach szpikowych (AML) i zespołach mielodysplastycznych (MDS).

Zdaniem autorów „realizacja projektu pozwoli na całościową charakterystykę zmian spowodowanych zaburzeniami eksonu 12NPM1u chorych na AML, MDS oraz s-AML. Przyczyni się również do zrozumienia mechanizmów mogących odgrywać kluczową rolę w patomechanizmie AML i MDS.”

Realizacja projektu planowana jest we współpracy z prof. Larsem Bullingerem, który jest międzynarodowym autorytetem w badaniach nad AML. Jest kontynuacją owocnej, wieloletniej współpracy i wynika z wcześniejszych badań realizowanych we wspólnych projektach. Kluczowe dla realizacji projektu etapy - badania czynnościowe z wykorzystaniem transfekcji NPM1mut i NPM1.R2 oraz analiza NGS (next generation sequencing) zostaną wykonane pod nadzorem prof. Bullingera i przyczynią się do transferu wiedzy z Niemiec do Polski.

- W ostatnich latach zrealizowaliśmy razem z zespołem prof. Giannopoulosa kilka interesujących projektów, których wyniki umożliwiły lepsze poznanie biologii białaczek i stanowiły punkt wyjścia do wprowadzenia nowych metod terapeutycznych - powiedział prof. Bullinger.

- Teraz jestem szczególnie zadowolony, że dzięki realizacji grantu Harmonia będziemy mieli dalsze możliwości badań w ostrych białaczkach szpikowych i zespołach mielodysplastycznych, co może w przyszłości zaowocować zmianą podejścia terapeutycznego do tych chorych i poprawą wyników leczenia - dodał prof. Lars Bullinger.

Więcej: hematoonkologia.pl

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum