Dziennik Polski/Rynek Zdrowia | 11-04-2017 13:57

Leki na przewlekłą białaczkę szpikową zamiast przeszczepu

Klinika Hematologii CM UJ będzie koordynować prace nad strategią terapii inhibitorami kinaz tyrozynowych w leczeniu przewlekłej białaczki szpikowej (PBSz). To alternatywa dla przeszczepu szpiku kostnego.

Fot. archiwum

Pierwszym lekiem z grupy inhibitorów kinaz tyrozynowych był imatynib, o którym pisano już ok. 10 lat temu. Lek ten podawano już ok. 3 tys. chorych w ramach prób klinicznych. Blisko połowa z nich już go nie przyjmuje, bo choroba została zatrzymana. Równocześnie badania wykazały, że jeśli nastąpi nawrót to bez obaw można ponowić podawanie imatynibu, gdyż u pacjentów nie pojawia się oporność na ten lek.

W Polsce imatynib zaczęto stosować w 2001 r. Obecnie otrzymuje go 820 osób, w tym 138 pacjentów z Katedry i Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego(SU) w Krakowie.

Ponieważ do tej pory nie było algorytmu odstawiania leku, dr Tomasz Sacha z krakowskiej kliniki hematologii SU opracował tzw. projekt odstawiania pacjentom imatynibu. Wkrótce będzie on realizowany w krajowych ośrodkach hematologicznych. Każdy decyzja o odstawieniu leku musi zostać wpisana do ogólnopolskiego rejestru.

Aby przebieg leczenia był prawidłowo monitorowany, niezbędna jest też wykonywana zgodnie ze światowymi standardami ocena liczby komórek zawierających gen BCR/ABL, który jest przyczyną rozwoju tej choroby. Zajmie się tym Pracownia Diagnostyki Molekularnej, funkcjonująca w Zakładzie Diagnostyki Hematologicznej SU. Została ona wyznaczona przez Europejską Sieć Białaczkową jako Narodowe Laboratorium Referencyjne w zakresie oceny ilości genu BCR/ABL. 

Więcej: www.dziennikpolski24.pl