• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Leczenie raka piersi: innowacyjna terapia z rekomendacją prezesa AOTMiT

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 11 lutego 2020 21:20

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, biorąc pod uwagę stanowisko Rady Przejrzystości, dostępne dowody naukowe, wytyczne kliniczne oraz rekomendacje refundacyjne, uznał za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku rybocyklib - informuje firma Novartis w komunikacie prasowym.

FOT. Arch. RZ; zdjęcie ilustracyjne

Pozytywna rekomendacja prezesa Agencji dotycząca rybocyklibu została opublikowana 30 stycznia 2020 r. w biuletynie informacji publicznej AOTMiT.

- Rekomendacja dotyczy rozszerzenia obecnie finansowanego programu lekowego B.9. „Leczenie raka piersi (ICD-10 C50)”. Dowody naukowe przedstawione we wniosku wykazują istotne statystycznie wydłużenie przeżycia wolnego od progresji choroby, wydłużenie przeżycia całkowitego, ogólną odpowiedź na leczenie. Aktualne wytyczne wskazują, że schematy oparte na inhibitorach CDK 4/6 (w tym m.in. rybocyklibie), są preferowanymi opcjami leczenia w populacji pacjentek określonej we wniosku refundacyjnym - podaje spółka w informacji dla mediów.

W rekomendacji przeczytać można m.in., że badania przedstawione we wniosku refundacyjnym wykazują istotną statystycznie przewagę schematu leczenia rybocyklib (RBC) + fulwestrant (FLV) w porównaniu do terapii fulvestrantem FLV w odniesieniu do: wydłużenia przeżycia wolnego od progresji choroby niezależnie od linii leczenia, wydłużenia przeżycia całkowitego, ogólnej odpowiedzi na leczenie. W ramach porównania bezpośredniego wykazano również istotną statystycznie przewagę rybocyklibu + inhibitor aromatazy (IA) nad IA w odniesieniu do: wydłużenia przeżycia wolnego od progresji choroby, wydłużenia przeżycia całkowitego, ogólnej odpowiedzi na leczenie.

Rybocyklib jest aktualnie zatwierdzony w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne.

U kobiet w okresie przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu z agonistami gonadoliberyny (LHRH). Od 1 września rybocyklib jest dostępny w Polsce w ramach programu lekowego w pierwszej linii leczenia dla pacjentek po menopauzie w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy.

Nowotwór piersi charakteryzujący się brakiem nadekspresji receptora HER2 jest jednym z najczęściej występujących nowotworów piersi i może dotyczyć nawet 70% pacjentek. W terapii chorych na zaawansowanego HER2-ujemnego hormonozależnego raka piersi, również w przypadku obecności przerzutów w wątrobie i płucach, stosowana jest najbardziej znana, powszechna od ponad kilkunastu lat hormonoterapia.

Jej skuteczność, zgodnie z wynikami badań klinicznych, poprawiają innowacyjne leki z grupy inhibitorów CDK 4/6, w tym m.in. rybocyklib. Według aktualnych, europejskich zaleceń ABC4 w połączeniu z hormonoterapią inhibitory CDK 4/6 stanowią preferowaną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum