• PATRON HONOROWYpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Krajowa Sieć Onkologiczna w ogniu krytyki. "Ogromne ryzyko, że zaburzy cały system"

Autor: oprac. IB • Źródło: Pracodawcy RP, Rynek Zdrowia30 listopada 2021 15:00

Ustawa o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO) niesie ogromne ryzyko drastycznego ograniczenia pacjentom dostępności do diagnostyki i leczenia nowotworów - oceniają Pracodawcy RP.

Czy ustawa o KSO ograniczy pacjentpom dostęp do leczenia? Fot. Shutterstock
 • Pracodawcy RP zgłosili swoje uwagi do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej (KSO)
 • W ich ocenie rozwiązania zawarte w projekcie są sprzeczne z co najmniej czterema ustawami i niosą wiele ograniczeń i zagrożeń zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy
 • Ustawa o KSO (w szczególności art. 4) niesie ogromne ryzyko drastycznego ograniczenia pacjentom dostępności do diagnostyki i leczenia nowotworów - uważają Pracodawcy RP
 • Jej regulacje zaburzają drastycznie cały obecny system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce - podkreślają
 • Uwagi do projektu zgłosiła też m.in. Naczelna Rada Lekarska oraz środowisko radiologiczne

Lista uwag zgłoszonych przez Pracodawców RP do projektu ustawy o KSO (termin ich zgłaszania minął 28 listopada) jest długa.

"Rozwiązania sprzeczne z czterema ustawami"

W ich ocenie rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej są sprzeczne z ustawami:

 • o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ)
 • o działalności leczniczej.

Pracodawcy RP zapewniają, że popierają zmiany zmierzające do poprawy organizacji opieki, dostępności świadczeń i poprawy alokacji zasobów finansowych. Widzą też potrzebę rozwiązań w zakresie opieki koordynowanej i kompleksowej.

- Z przykrością jednak musimy stwierdzić, że zaproponowany w trakcie trwania pilotażu Krajowej Sieci Onkologicznej projekt ustawy o KSO wzbudza masę kontrowersji i zaprzecza idei samego pilotażu - wskazują.

Przypominają, że ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej miała przebiegać w oparciu o 35 mierników oraz 13 wskaźników. - Bez analizy doświadczeń wyniesionych z pilotażu nie da się tworzyć zmian w systemie organizacji opieki, a szczególnie w tak trudnym obszarze, jakim jest onkologia - oceniają.

Czytaj też: 29 października projekt ws. Krajowej Sieci Onkologicznej trafił do konsultacji

Czytaj też: Onkologia nie dla każdego. Część szpitali pożegna się z leczeniem raka

"Ograniczenia i dla pacjentów i dla lekarzy"

Jak zauważają, szczegółowa analiza rozwiązań prawnych zaproponowanych w projekcie ustawy o KSO pozwala na sformułowanie uwag o charakterze ogólnym. Pracodawcy RP wskazują zatem, że ustawa o KSO (w szczególności art. 4) jest sprzeczna z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta poprzez ograniczenie możliwości wyboru miejsca diagnostyki i leczenia. 


W ich ocenie ustawa o KSO (w szczególności art. 4) jest również sprzeczna z art. 2; art. 4 oraz art.30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ponieważ odbiera możliwość realizowania diagnostyki i leczenia nowotworów lekarzom udzielającym świadczeń w podmiotach, które nie zostaną zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej.

"Lekarze będą narażeni na pozwy i roszczenia odszkodowawcze"

- Lekarze ci nie będą mieli prawa do diagnozowania i leczenia nowotworów niezależnie od posiadanych kompetencji i doświadczenia. Będą narażeni na pozwy i roszczenia odszkodowawcze ze strony pacjentów i ich rodzin/spadkobierców - że niewłaściwie, w niepełny sposób zajęli się rozpoznaniem choroby i leczeniem - podkreślają Pracodawcy RP.

Zaznaczają, że ustawa o KSO jest także sprzeczna z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z którym lekarz POZ w ramach koordynacji, o której mowa w art. 4, inicjuje lub kontynuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu do świadczeniobiorcy przez innego świadczeniodawcę, w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną.

Czytaj też: Projekt ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej jeszcze w tym tygodniu trafi do konsultacji. Gadomski: mam nadzieję

"Ucierpi dostępność do diagnozowania i leczenia nowotworów"

Jak podkreślają, ustawa o KSO (w szczególności art. 4) jest ponadto sprzeczna z art. 5 ust. 5 oraz art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ponieważ ogranicza zakres prowadzonej diagnostyki i leczenia w podmiotach, które nie zostały zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej.

- Ustawa o KSO (w szczególności art. 4) niesie ogromne ryzyko drastycznego ograniczenia pacjentom dostępności do diagnostyki i leczenia nowotworów w wyniku odebrania możliwości udzielania tego typu świadczeń podmiotom, które nie zostaną zakwalifikowane do Krajowej Sieci Onkologicznej - zaznaczają Pracodawcy RP.

"Te regulacje drastycznie zaburzą cały system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej"

Art. 4. 1. ustawy o KSO stanowi, iż w zakresie onkologii dorosłych wyłącznie podmioty lecznicze wchodzące w skład Krajowej Sieci Onkologicznej są uprawnione do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pracodawcy RP oceniają, że takie regulacje zaburzają drastycznie cały obecny system finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce. Przypominają, że świadczenia diagnostyki i leczenia onkologicznego realizowane są we wszystkich rodzajach świadczeń:

 • POZ,
 • AOS,
 • ASDK,
 • leczenie szpitalne,
 • programy profilaktyczne,
 • rehabilitacja,
 • opieka długoterminowa,
 • opieka hospicyjna,
 • świadczenia odrębnie kontraktowane - PET, stomatologia.

"Lawina roszczeń wobec płatnika i ogromne perturbacje prawne"

- Wprowadzenie ograniczenia finansowania świadczeń ze środków publicznych wyłącznie do podmiotów w KSO spowoduje, że pacjenci z podejrzeniem choroby nowotworowej nie będą przyjmowani przez podmioty spoza KSO, a uzasadnieniem takiego niedopuszczalnego w normalnych warunkach postępowania będzie ustawa o KSO - przewidują Pracodawcy RP.

- Z drugiej strony podmiot, który udzieli świadczenia pacjentowi pierwotnie bez podejrzenia nowotworu i go wykryje lub usunie albo zapewni pomoc pacjentowi onkologicznemu, nie otrzyma za to zapłaty (art. 24 projektu). Spowoduje to lawinę roszczeń w stosunku do płatnika publicznego i ogromne perturbacje prawne - oceniają.

"Ustawa nie przewiduje finansowania ogromnej liczby świadczeń"

Wskazują ponadto, że ustawa o KSO nie przewiduje finansowania ogromnej liczby świadczeń, pomimo, że stanowią one integralne elementy kompleksowej opieki onkologicznej. Chodzi o świadczenia w ramach:

 • profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez Ministra Zdrowia,
 • profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych przez NFZ,
 • świadczeń odrębnie kontraktowanych,
 • rehabilitacji leczniczej,
 • opieki długoterminowej,
 • opieki paliatywnej i hospicyjnej,
 • leczenia stomatologicznego
 • zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Naczelna Rada Lekarska o projekcie

Przypomnijmy. Swoje uwagi do projektu ustawy o KSO zgłosiła również Naczelna Rada Lekarska. W jej ocenie organizacyjny charakter rozwiązań proponowanych w projekcie świadczy o potrzebie przeznaczenia nań odpowiednich środków, które pozwolą na zatrudnienie dodatkowych osób wykwalifikowanych do pełnienia obowiązków określonych ustawą.

Jak zauważa NRL, poprawa opieki onkologicznej miałaby nastąpić dzięki skoncentrowaniu jej w Specjalistycznych Ośrodkach Leczenia Onkologicznego (SOLO), jednak wiązałoby się to właśnie z koniecznością zwiększenia zasobów kadrowych i m.in. tych związanych z wyposażeniem. Na ten moment te ośrodki "nie są w stanie zapewnić opieki wszystkim chorym z rozpoznaniem nowotworu", a "czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne jest za długi", co przekłada się na złe wyniki leczenia - pisze NRL. 

Rada odniosła się też m.in. do kwestii mierników podkreślając, że obecnie sporządzone są one tylko dla raka piersi. Dla pozostałych nowotworów będących przedmiotem szczególnej troski (rak prostaty, płuca, jajnika, jelita grubego) mierników nadal brakuje.

Opinię wyrazili również radiolodzy

Swoją opinię na temat projektu ustawy o KSO wyrazili również przedstawiciele środowiska radiologicznego.

- Zaskoczeniem jest dla nas pominięcie w dokumencie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz radiologii interwencyjnej - wskazują eksperci w stanowisku podpisanym, m.in. przez prof. Jerzego Waleckiego, konsultanta krajowego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej i prof. Andrzeja Cieszanowskiego, prezesa Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.

- We wstępnych dokumentach na temat KSO z 2018 r. pojawiły się liczne odniesienia do tych dziedzin ze względu na ich kluczową rolę w onkologii. Dodatkowo uchwała Krajowej Rady ds. Onkologii z dnia 13 listopada 2019 r. podkreśla konieczność rozwoju radiologii interwencyjnej jako czwartego filaru opieki onkologicznej - przypominają radiolodzy.

Czytaj też: Krajowa Sieć Onkologiczna. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektu

Czytaj też: Krajowa Sieć Onkologiczna pomija radiologię i diagnostykę obrazową. "Jesteśmy zaskoczeni"

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum