• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Krajowa Sieć Onkologiczna. Naczelna Rada Lekarska zgłosiła uwagi do projektu

Autor: oprac. KM • Źródło: NRL, Rynek Zdrowia22 listopada 2021 18:01

Naczelna Rada Lekarska wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Zauważyła pilną potrzebę zapewnienia właściwej organizacji opieki onkologicznej, a jako podstawę oczekiwanych zmian wskazała zwiększenie finansowania tej dziedziny.

NRL wydała stanowisko w sprawie projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej Fot. Adobe Stock
  • Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłosiło uwagi do projektu ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej
  • O projekcie poinformował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poprzez pismo z dnia 29 października 2021 roku
  • Proponowana ustawa zakłada m.in. koncentrację usług z zakresu onkologii w Specjalistycznych Ośrodkach Leczenia Onkologicznego

NRL określa zapewnienie właściwej organizacji opieki onkologicznej w Polsce mianem bardzo pilnej potrzeby. Informuje o konieczności "bardzo wyraźnego zwiększenia finansowania" tej dziedziny - ogólnie, jak i pod względem wyceny konkretnych procedur onkologicznych, co miałoby zachęcać do inwestowania w placówki Krajowej Sieci Onkologicznej.

Rada zaznacza, że takie finansowanie sprawdziło się w przypadku chorób serca i układu krążenia i dało pacjentom dostęp do świadczeń na wysokim poziomie. W ocenie NRL nowotwory w szybkim tempie dorównają chorobom serca pod kątem umieralności.

Specjalistyczne Ośrodki Leczenia Onkologicznego

Organizacyjny charakter rozwiązań proponowanych w projekcie świadczy o potrzebie przeznaczenia nań odpowiednich środków, które pozwolą na zatrudnienie dodatkowych osób wykwalifikowanych do pełnienia obowiązków określonych ustawą.

Poprawa opieki onkologicznej miałaby nastąpić dzięki skoncentrowaniu jej w Specjalistycznych Ośrodkach Leczenia Onkologicznego (SOLO), jednak wiązałoby się to właśnie z koniecznością zwiększenia zasobów kadrowych i m.in. tych związanych z wyposażeniem. Na ten moment rzeczone ośrodki "nie są w stanie zapewnić opieki wszystkim chorym z rozpoznaniem nowotworu", a "czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne jest za długi", co przekłada się na złe wyniki leczenia - pisze NRL. Niemniej, jeśli opieka miałaby być sprawowana głównie w SOLO i ośrodkach kooperujących, przejście do niej powinno odbywać się stopniowo z dokładnym monitorowaniem.

Mierniki oceny i wskaźniki jakości opieki onkologicznej

Mierniki oceny opieki onkologicznej, czyli ilościowa ocena dla każdego pacjenta, a także wskaźniki jakości opieki onkologicznej rozumiane jako parametr obejmujący strukturę, proces i wynik, również zostały uwzględnione w projekcie. Mierniki obecnie sporządzone są tylko dla raka piersi, a, jak wskazuje NRL, dla pozostałych nowotworów będących przedmiotem szczególnej troski mierników wciąż brakuje. Mowa o nowotworach prostaty, płuca, jajnika, jelita grubego.

NRL podaje, że centrala i oddziały wojewódzkie NFZ mają dostęp do bazy danych w tym zakresie i powinna posłużyć Funduszowi do "obliczenia w jednakowy sposób mierników i wskaźników i udostępniania ich w formie ujednoliconych raportów przesyłanych do Centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia i świadczeniodawców". To byłoby w ocenie NRL ułatwieniem porównywania efektów osiąganych przez świadczeniodawców i przyspieszenia procesów naprawczych.

Projektem objęto również rehabilitację pacjentów z nowotworami. NRL zaznacza, że w tym przypadku jest to "krótka wzmianka". Dodaje, że nie wyszczególniono środków, z których będzie finansowana i kto będzie ją realizował.

Zobacz też: Krajowa Sieć Onkologiczna pomija radiologię i diagnostykę obrazową. "Jesteśmy zaskoczeni"

Rak piersi potrójnie ujemny. W USA wchodzą terapie, które zmieniają oblicze tej choroby

Onkologia nie dla każdego? Część szpitali pożegna się z leczeniem raka

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum