• PATRON HONOROWYpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Kompleksowa opieka onkologiczna – jak podnieść jej jakość?

Autor: oprac. RR • Źródło: materiały prasowe30 lipca 2021 17:30

Polskie szpitale skupiają się głównie na budowaniu formalnych systemów zarządzania jakością, co jest niezbędne dla uzyskania akredytacji i certyfikacji. Takie podejście nie zapewnia jednak poprawy komunikacji pomiędzy pracownikami i z pacjentami, nie motywuje do doskonalenia.

Prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Fot. PTWP
 • Upowszechnienie modelu kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej, skoncentrowanej wokół potrzeb pacjenta, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej onkologii – wskazuje prof. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
 • Z tego powodu Raport „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi” ma niebagatelne znaczenie
 • Dokument przedstawia m.in. standard doboru personelu chirurgicznego, standard przygotowania wymaganego sprzętu, standard doboru personelu niechirurgicznego czy standard komunikacji z pacjentem w przypadku odmowy przeprowadzenia leczenia oszczędzającego

Autorzy raportu „Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi”, którzy doszli do takich wniosków, zaproponowali nowoczesne podejście do udoskonalania organizacji pracy szpitala, z wykorzystaniem takich narzędzi jak m.in. mapa procesów czy diagram przepływu procesu.

Opracowana mapa procesów bardzo szczegółowo przedstawiła drogę pacjentki leczonej w Centrum Chorób Piersi (Breast Unit) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz zależności pomiędzy poszczególnymi procesami. Drogę pacjentki analizowano pod kątem jej stanu zdrowia, wyników badań i etapu leczenia. Wśród podstawowych procesów, przez które przechodzi pacjentka są:

 • rejestracja,
 • weryfikacja lekarska – po tym procesie pojawiają się cztery możliwe ścieżki postępowania zależne od ośmiu zdefiniowanych sytuacji (np. pacjentka bez wykonanych badań – wtedy kolejnym procesem jest diagnostyka podstawowa, pacjentka z rozpoznanym rakiem – wtedy następuje diagnostyka pogłębiona),
 • diagnostyka – podzielona na podstawową, po której, w zależności od wyników, może się pojawić diagnostyka pogłębiona lub follow-up,
 • konsylium, gdzie pacjentka otrzymuje również wsparcie psychologiczne,
  leczenie podzielone na trzy formy: chirurgiczne, systemowe i radioterapię (ze wsparciem psychologicznym i rehabilitacją),
 • follow-up z podziałem wynikającym z rodzaju przebytego leczenia.

W Raporcie przedstawiono wiele nowych standardów i procesów, np.:

 • standard przygotowania pacjenta i przepływu informacji,
 • procedura identyfikacji i aktualizacji dwóch numerów telefonów (pacjenta i opiekuna),
 • procedura oddzwonienia przy pacjentce na podany numer komórkowy celem jego weryfikacji,
 • standard wyznaczenia lekarza – członka konsylium wielodyscyplinarnego, który prosi o konsultację badania histopatologicznego,
  standard notowania wypożyczeń historii choroby (tzw. zeszyt wypożyczeń),
  standard leczenia przeciwbólowego po wypisaniu pacjenta ze szpitala.

Standardy w leczeniu chirurgicznym

W Raporcie metodykę zastosowaną w DCO przedstawiono na przykładzie jednego z najważniejszych procesów, czyli leczenia chirurgicznego. Jej opracowywanie stało się okazją do ujednolicenia przebiegu procesu i czytelnego zaprezentowania jakie czynności i w jakiej kolejności w nim występują.

Wypracowano m.in. standard doboru personelu chirurgicznego, standard przygotowania wymaganego sprzętu, standard doboru personelu niechirurgicznego czy standard komunikacji z pacjentem w przypadku odmowy przeprowadzenia leczenia oszczędzającego.

Tworzenie mapy procesu „leczenie chirurgiczne” odbywało się w oparciu o wywiady indywidualne, które wykazały, że z punktu widzenia różnych osób, proces ten wyglądał różnie. Dopiero ostateczna „konfrontacja” stanowisk doprowadziła do opracowania ostatecznej formy mapy. Ważną korzyścią z tak szczegółowego opisu procesu jest to, że stał się on bardzo wygodną podstawą do szkoleń pracowników. Mapa dała nie tylko czytelny i jednoznaczny obraz procesu, ale też bardzo konkretnie rozdziela odpowiedzialności poszczególnych pracowników, wyjaśniając wszelkie niejasności co do odpowiedzialności za poszczególne czynności.

„Standardy obsługi pacjentów w ramach leczenia raka piersi” to dokument, będący podsumowaniem prac prowadzonych w Centrum Chorób Piersi (breast unit) Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, we współpracy z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, przy wsparciu inicjatywy all.can Polska, opracowany metodologicznie przez firmę doradczo-szkoleniową Proqual Management Institute.

Trzeba upowszechnić model kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej

Projekt został przeprowadzony w okresie sierpień 2019 – październik 2020, a końcowy raport został wstępnie omówiony podczas konferencji Ministerstwa Zdrowia, która odbyła się 22 lipca 2021 r. w Dolnośląskim Centrum Onkologii.

Upowszechnienie modelu kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej, skoncentrowanej wokół potrzeb pacjenta, to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnej onkologii. Nie ulega wątpliwości, że koncentracja procedur wysokospecjalistycznych w ośrodkach kompetencji (tzw. unitach) pozwala na poprawę wyników leczenia oraz zwiększa dostępność do nowoczesnych technologii i terapii medycznych - podkreśla prof. dr hab. Adam Maciejczyk, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek grupy sterującej all.can Polska, lider projektu.

Wskazuje, że warunkiem wprowadzenia kompleksowej i koordynowanej opieki onkologicznej jest nie tylko rozwój nowoczesnych metod leczenia nowotworów, ale przede wszystkim sprawna organizacja całego procesu diagnostyczno-terapeutycznego.

 

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum