IB/Rynek Zdrowia | 16-06-2020 17:45

HCC Online: immunoterapia nadzieją i szansą w walce z nowotworami

Wachlarz metod terapeutycznych rozwija się w immunoterapii z miesiąca na miesiąc, a chorzy zyskują kolejne lata w miarę komfortowego życia - mówili we wtorek (16 czerwca) uczestnicy sesji "Immunoterapia jako leczenie personalizowane" w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online.

Mamy obecnie cały wachlarz metod immunoterapeutycznych, o których wiemy, że są skutecznie i bezpieczne - mówili eksperci Fot. PTWP

Jak wskazywał prof. Sebastian Giebel, kierownik Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, najbardziej naturalnym sposobem myślenia o walce z nowotworem jest wykorzystanie mechanizmów odpornościowych.

- Przez długie lata nie dysponowaliśmy jednak technologiami umożliwiającymi wytworzenie leków w oparciu o takie właśnie mechanizmy. Na szczęście mamy obecnie cały wachlarz metod immunoterapeutycznych, o których wiemy, że są skutecznie i w większości - bezpieczne - dodał ekspert.

Dr Beata Jagielska, prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej przypomniała, iż immunoterapia jest skuteczna w czerniaku, raku płuca, chorobie Hodgkina, raku nerki.

- Kolejne lata przyniosły nam nowe doświadczenia. Okazało się, że możemy typować określone grupy chorych, które będą uzyskiwały największą korzyść z tego leczenia. Mamy też możliwości łączenia standardowej chemioterapii z immunoterapią, albo też immunoterapii z leczeniem celowanym. Zatem wachlarz metod terapeutycznych rozwija się z miesiąca na miesiąc, a chorzy zyskują kolejne lata w miarę komfortowego życia. Jest to warte podkreślenia, ponieważ działania niepożądane są w przypadku immunoterapii zdecydowanie bardziej akceptowalne niż w przypadku standardowej chemioterapii - wyjaśniła.

Prof. Ewa Lech-Marańda, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii zwróciła z kolei uwagę, że immunoterapia jest stosowana w hematologii praktycznie od 1997 r., kiedy zarejestrowano rytuksymab, przede wszystkim w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B i w chłoniaku grudkowym.

- Od tamtej pory obserwujemy nieustanny rozwój immunoterapii, aż po terapię CAR-T. Ta forma leczenia przyniosła zatem duży przełom dla chorych hematologicznych, a postęp w tym zakresie nieustannie trwa - podkreślała.

O immunoterapii w raku płuca mówił prof. Paweł Krawczyk, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Zaznaczył, że to jeden z nowotworów, który poddaje się leczeniu za pomocą immunoterapii i jest już sporo schematów możliwych do zastosowania u tych pacjentów.

- Immunoterapię w raku płuca stosujemy po leczeniu radykalnym za pomocą chemioradioterapii. Chorzy na nowotwór miejscowo zaawansowany, którzy odnieśli z niej korzyść, mają większą szansę na wyleczenie, jeśli otrzymają immunoterapię z udziałem durvalumabu. Chorzy na nowotwór zaawansowany mogą z kolei liczyć w pierwszej linii leczenia na immunoterapię w postaci terapii pembrolizumabem - wymieniał ekspert.

- W Polsce nie jest niestety dostępna terapia w pierwszej linii w postaci terapii skojarzonej - chemio- i immunoterapii, dzięki której pewna grupa tych pacjentów mogłaby uzyskać bardzo znaczące korzyści. Jest także grupa chorych, którzy w pierwszej linii otrzymali chemioterapię, a w drugiej mogą otrzymać immunoterapię, niezależnie od ekspresji markerów predykcyjnych. Nawet do 20 proc. tych pacjentów może przeżyć dzięki temu pięć lat i dłużej - wskazywał.

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podkreślił odnosząc się do kwestii związanych z refundacją, że immunoterapia pojawia się cyklicznie właściwie na każdym obwieszczeniu.

- Natomiast koszt tej terapii jest generalnie bardzo wysoki. Jest ona nowoczesna, modna, dlatego firmy bardzo niechętnie ograniczają swoje cenniki. Są to ich największe przychody, dlatego bardzo ciężko cokolwiek na tym polu uzyskać. Ceny ustalone pięć lat temu są nadal, w większości przypadków, bardzo podobne - mówił Maciej Miłkowski.