PTO/Rynek Zdrowia | 06-03-2015 11:07

Gliwice: konferencja "Postępy w onkologii"

16 maja br. odbędzie się w Gliwicach konferencja "Postępy w onkologii".

Fot. Archiwum

W ramach spotkania zaplanowane zostały następujące sesje: nowotwory skóry, nowotwory płuca i opłucnej, nowotwory układu pokarmowego, nowotwory układu moczowo-płciowego, nowotwory ginekologiczne, nowotwory piersi.

Poszczególne sesje są podzielone na części. W pierwszej prezentowany jest wykład merytoryczny, który przedstawia najnowsze doniesienia oraz kontrowersje z zakresu poszczególnych nowotworów. Druga część składa się z interaktywnej dyskusji, przy czym każdy uczestnik ma zapewniony aktywny udział dzięki systemowi do głosowania.

Więcej: http://www.po2015.viamedica.pl