Dziennik Bałtycki/Rynek Zdrowia | 03-10-2017 12:00

Gdańskie placówki onkologiczne przyjazne pacjentom

Dwie gdańskie placówki: Wojewódzkie Centrum Onkologii oraz Klinika Onkologii i Radioterapii GUMed, znalazły się w grupie 20 szpitali onkologicznych w Polsce, wyróżnionych godłem "Szpital Przyjazny".

Fot. archiwum

Wyróżnienie zostało nadane 2 października i jest ono wyrazem docenienia placówek, które tak organizują pacjentom proces leczenia, by ci mogli nadal czynnie uczestniczyć w normalnym życiu, w tym pracować zawodowo.

Organizatorzy kampanii "Choroba? Pracuję z nią" - Pracodawcy RP oraz siedem aktywnie działających organizacji pacjentów wraz z Fundacją Onkologiczną Alivia przyznając tytuł biorą pod uwagę dwa kryteria: możliwość umówienia wizyty na konkretną godzinę oraz korzystanie z wygodnych dla pacjenta terapii skracających czas podania leku.

Oba gdańskie szpitale z powodzeniem realizują te dwa postulaty pacjentów chorych na raka.

Więcej: www.dziennikbaltycki.pl