Mirosław Stachowicz/Rynek Zdrowia | 26-10-2015 08:44

Fundacja Onkologia 2025: dyskusję oprzyjmy o analizy

Dyskusja na temat opieki onkologicznej toczy się w pewnej mierze w oderwaniu od faktów i analiz, których mogą dostarczyć modele makroekonomiczne - uważa Mirosław Stachowicz, prezes Fundacji Onkologia 2025.

Fot. PTWP/Szymon Jankowski

Podczas XI Forum Rynku Zdrowia (Warszawa, 22-23 października 2015 r.) Fundacja Onkologia 2025 przedstawiła wyniki analiz oparte o jeden z docenionych modeli makrokonomicznych stosowanych w szeregu państwach Europy Zachodniej.

- Model służy ocenie ilości zasobów, które wymagane są do tego aby opieka onkologiczna spełniała standardy EBM. Podaje m.in. jak zasoby powinny być rozłożone geograficznie w Polsce i ile środków powinno być przeznaczonych na leczenie onkologiczne - mówi Mirosław Stachowicz.