PTO/Rynek Zdrowia | 24-05-2016 15:34

Europejski Tydzień Walki z Rakiem: edukacja i profilaktyka

25 maja rozpoczyna się Europejski Tydzień Walki z Rakiem. - Do 31 maja, ze szczególną uwagą powinniśmy przyjrzeć się sytuacji polskiej onkologii, kierunkom jej rozwoju oraz najważniejszym zmianom w procesie leczenia pacjentów - informuje Polskie Towarzystwo Onkologiczne.

Prof. Jacek Fijuth, przewodniczący PTO; FOT. PTWP

Jednym z najważniejszych celów Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem jest społeczna popularyzacja profilaktyki chorób nowotworowych oraz promocja założeń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, bazujących na dbałości o zdrowie i propagujących aktywny styl życia. Jak okazuje się, prowadzenie zdrowego trybu życia, znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na raka.

Optymizmem nie napawa prognoza GUS, zgodnie z którą w 2020 roku, zapadalność na nowotwory złośliwe w naszym kraju wzrośnie o blisko 15% oraz o 28% w kolejnych pięciu latach. Poza oczywistym faktem związanym ze starzeniem się społeczeństwa, aż 1/3 wzrostu liczby chorych na nowotwory będzie związana właśnie z nieprawidłowym stylem życia.

Wśród głównych zaleceń Kodeksu znajduje się m.in. aktywność ruchowa i uprawianie ćwiczeń fizycznych, wystrzeganie się otyłości oraz niszczących nasz organizm nałogów, odpowiednio zbilansowana dieta, unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony przed narażeniem na znane substancje rakotwórcze, a także, co niezwykle istotne - uczestniczenie w badaniach przesiewowych.

- Dane epidemiologiczne wskazują na pilną konieczność ciągłego udoskonalania lecznictwa onkologicznego, zwiększania dostępności do świadczeń oraz prowadzenia wczesnej diagnostyki i skutecznych badań skryningowych - zwracają uwagę specjaliści w w informacji prasowej Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. - Ogromnym problemem jest niski wskaźnik 5-letnich przeżyć, który odbiega o kilkanaście punktów procentowych od średniej w Unii Europejskie.

Różnica ta dotyczy praktycznie wszystkich rodzajów nowotworów, z wyjątkiem raka płuca, choć i w przypadku tego schorzenia, 5-letnie przeżycia nieznacznie przekraczają 10%. Posiadamy również, w porównaniu z innymi krajami, jeden z najwyższych standaryzowanych współczynników zgonów w wyniku nowotworów złośliwych - około 195 na 100 tys. mieszkańców (najnowszy raport EUROCARE-5).

- Wciąż staramy się dogonić rozwinięte kraje UE i poprawiamy wskaźniki wyleczalności, jednak statystyki są nieubłagane. Polskie Towarzystwo Onkologiczne traktuje kontrolę nad prawidłowym rozwojem polskiej onkologii jako główny priorytet działalności - mówi prof. Jacek Fijuth, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

- Podejmowane przez nas kroki oraz opracowywane raporty są bezpośrednio związane z obecnym stanem wiedzy w zakresie epidemiologii, etiologii, diagnostyki i leczenia nowotworów, najistotniejszych z punktu widzenia medycznego i społecznego. Zawierają one jednocześnie propozycje rozwiązań administracyjnych i legislacyjnych, które prowadzą do poprawy jakości procesu leczenia oraz życia pacjentów. Dobro pacjenta stanowi nadrzędny cel, który zawsze będzie przyświecał naszym działaniom - dodaje prof. Fijuth.

Jak podkreśla przewodniczący PTO, nie wolno jednak zapominać, że również i sami pacjenci mają wpływ na swoje zdrowie. Znaczenie zmiany stylu życia oraz upowszechnianie prozdrowotnych zachowań ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia nowotworów.