BI/Rynek Zdrowia | 07-12-2014 19:42

Europejska rejestracja nowej terapii drugiego rzutu w raku płuca (NDRP)

Komisja Europejska dopuściła do obrotu na terenie UE lek nintedanib, co pozwala na jego dystrybucję w 28 krajach UE.

- Nintedanib w skojarzeniu z docetakselem przeznaczony jest dla dorosłych pacjentów z miejscowo zaawansowanym, przerzutowym lub miejscowo nawrotowym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) o histologii raka gruczołowego, po chemioterapii pierwszego rzutu - informuje w komunikacie prasowym producent leku, firma Boehringer Ingelheim.

- Zatwierdzenie leku nintedanib daje nam nową i jakże potrzebną terapię drugiego rzutu przeznaczoną dla dorosłych chorych na zaawansowanego raka gruczołowego płuca - skomentował dr n. med. Martin Reck, ordynator Oddziału Onkologii Klatki Piersiowej w Klinice Nowotworów Płuca w Grosshansdorf w Niemczech oraz główny badacz LUME-Lung 1*.

- Badania kliniczne wykazały zwiększoną do ponad roku medianę przeżycia całkowitego u pacjentów przyjmujących nintedanib w skojarzeniu z docetakselem przy jednoczesnym utrzymaniu jakości życia, w porównaniu do chorych leczonych samym docetakselem - dodaje dr Martin Reck.

Rak gruczołowy to najczęściej występujący typ nowotworów płuc, u większości chorych rozpoznawany w zaawansowanym stadium. U większości pacjentów następuje progresja w trakcie lub po chemioterapii pierwszego rzutu, stąd tak duża potrzeba nowych, skutecznych terapii drugiego rzutu.

* Lek nintedanib, potrójny inhibitor angiokinaz, zarejestrowano na podstawie wyników badań klinicznych LUME-Lung 1, w których wzięło udział 1314 pacjentów z NDRP po chemioterapii pierwszego rzutu.