• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Eksperci: ten lek jest skuteczny i bezpieczny w terapii zaawansowanego raka piersi

Autor: RZX/Rynek Zdrowia • • 21 maja 2019 18:36

Polscy eksperci potwierdzają: rybocyklib w praktyce klinicznej zaawansowanego raka piersi jest skuteczny i bezpieczny. Lek nie jest obecnie refundowany w Polsce.

Eksperci: ten lek jest skuteczny i bezpieczny w terapii zaawansowanego raka piersi
Toksyczność terapii specjaliści oceniają jako stosunkowo niską Fot. Fotolia

Rybocyklib jest selektywnym inhibitorem kinazy zależnej od cyklin, należącym do grupy leków wspomagających spowolnienie postępu choroby nowotworowej poprzez hamowanie dwóch białek zwanych kinazą zależną od cyklin 4 i 6 (CDK4/6). Białka te, gdy dojdzie do ich nadmiernej aktywacji, mogą umożliwić komórkom rakowym zbyt szybki wzrost i podział. Bardziej precyzyjne ukierunkowanie leczenia na CDK4/6 może odegrać rolę w zatrzymaniu niekontrolowanej replikacji komórek nowotworowych.

Praktyka kliniczna dotycząca wykorzystania w terapii rybocyklibu jest spójna z wynikami badań klinicznych. U większości pacjentek chorujących na hormonozależny HER2-ujemny nowotwór piersi następuje stabilizacja choroby, co wpływa na wydłużenie okresu wolnego od progresji. Według specjalistów, rybocyklib charakteryzuje się ponadto stosunkowo niską toksycznością.

Jak przypominają eksperci, nowotwór piersi luminalny, charakteryzujący się brakiem nadekspresji receptora HER2, jest jednym z najczęściej występujących nowotworów piersi 
i może dotyczyć nawet aż 70 proc. pacjentek.

W terapii chorych na uogólnionego HER2-ujemnego hormonozależnego raka piersi, również w przypadku obecności przerzutów w wątrobie 
i płucach, stosowana jest najbardziej znana, powszechna od ponad kilkunastu lat hormonoterapia. Jej skuteczność, zgodnie z wynikami badań klinicznych, poprawiają innowacyjne leki z grupy inhibitorów CDK 4/6. Według aktualnych europejskich zaleceń w połączeniu z hormonoterapią stanowią one preferowaną opcję terapeutyczną w tym wskazaniu​.

Onkolodzy z trzech polskich ośrodków przedstawili podczas XIII Ogólnopolskiej Konferencji Diagnostyki i Leczenia Raka Piersi „Falenty 2019” swoje wnioski ze stosowania w praktyce klinicznej leku z grupy inhibitorów CDK 4/6 – rybocyklibu – u pacjentek chorujących na uogólniony nowotwór piersi.

- U 58 proc. spośród 
50 chorych, u których zastosowaliśmy terapię rybocyklibem, w większości przypadków podawanym w połączeniu z letrozolem, zaobserwowaliśmy stabilizację choroby, a 
u kolejnych 24 proc. częściową odpowiedź na leczenie. U przeważającej części pacjentek nie stwierdzono poważnych objawów kardiotoksyczności, żadna z nich nie musiała przerywać leczenia z powodu działań niepożądanych - mówił lek. Roman Dubiański z Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie 
w Warszawie.

- Leczenie w połączeniu z rybocyklibem wykazało stabilny profil bezpieczeństwa. Toksyczność terapii oceniamy jako stosunkowo niską, jednocześnie zauważyliśmy wysoką skuteczność 
we wszystkich analizowanych podgrupach spośród 33 chorych z rozpoznaniem raka piersi 
w stadium rozsiewu - wskazywał dr Michał Jarząb z Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

- Dzięki nowym metodom leczenia coraz częściej można z zaawansowanym rakiem piersi żyć jak z chorobą przewlekłą. Wyniki pokazują, że dzięki zastosowaniu leków z grupy inhibitorów CDK 4/6 w połączeniu z hormonoterapią, u kobiet chorych na uogólnionego HER2-ujemnego raka piersi można wydłużyć czas bez progresji choroby nawet do dwóch lat - dodała dr Agnieszka Jagiełło-Gruszfeld z​ Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Centrum Onkologii - Instytutu w Warszawie.

- Zaawansowany rak piersi jest chorobą nieuleczalną, jednak jak pokazują wyniki, nowoczesne leczenie pomaga dłużej utrzymywać jakość życia chorych na stabilnym poziomie - zaznaczyła specjalistka.

Rybocyklib jest aktualnie zatwierdzony w Unii Europejskiej w leczeniu kobiet chorych na miejscowo zaawansowanego lub uogólnionego raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych (ang. hormone receptor positive, HR), bez nadekspresji receptora ludzkiego naskórkowego czynnika wzrostu 2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2, HER2) 
w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem jako leczenie hormonalne pierwszego rzutu, lub u kobiet, które wcześniej otrzymały leczenie hormonalne. U kobiet w okresie 
przed- lub okołomenopauzalnym leczenie hormonalne należy stosować w skojarzeniu 
z agonistami gonadoliberyny (LHRH)4.

Rybocyklib został zatwierdzony przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków w marcu 2017 r., a przez Komisję Europejską w sierpniu 2017 r. jako leczenie hormonalne w pierwszej linii u kobiet po menopauzie z HR+/HER2 - miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem piersi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy, na podstawie wyników badania rejestracyjnego MONALEESA-2.

Lek został opracowany przez Instytut Badań Biomedycznych firmy Novartis (NIBR) przy współpracy naukowej z firmą Astex Pharmaceuticals.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum