• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

ESMO 2017: przełomowe badania nad terapiami w zaawansowanym raku płuca

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 20 września 2017 14:48

Podczas wrześniowego Kongresu European Society of Medical Oncology (ESMO) w Madrycie przedstawiono wyniki badań, które mogą stanowić przełom w terapii zaawansowanego raka płuca.

ESMO 2017: przełomowe badania nad terapiami w zaawansowanym raku płuca
Fot. Adobe Stock. Data Dodania: 16 grudnia 2022

- Wyniki badania III fazy FLAURA, przedstawione w sesji prezydialnej ESMO 2017 potwierdziły, że zastosowanie ozymertynibu zmniejsza ryzyko progresji choroby lub śmierci o ponad połowę we wszystkich badanych podgrupach pacjentów, w tym również u chorych z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego - informuje AstraZeneca w komunikacie prasowym.

- Bezprecedensowa mediana czasu przeżycia wolnego od progresji choroby (PFS) wyniosła 18,9 miesięcy w porównaniu z 10,2 miesiącami przy obecnie obowiązującym leczeniu pierwszej linii inhibitorami EGFR (erlotinib i gefitynib) - czytamy w informacji.

Dr Suresh S. Ramalingam, główny badacz FLAURA, z Winship Cancer Institute of Emory University w Atlancie (USA) stwierdził, że „dane dotyczące ozymertynibu w badaniu FLAURA prawdopodobnie doprowadzą do istotnej zmiany paradygmatu leczenia pacjentów z mutacjami w genie EGFR w zaawansowanym niedrobnokomórkowym raku płuca. Ozymertynib wykazał nie tylko wyższą skuteczność leczenia, ale także korzystniejszy profil bezpieczeństwa terapii.”

Wyniki badania PACIFIC – randomizowanego badania III fazy – również były prezentowane w trakcie sesji prezydialnej Kongresu ESMO w Madrycie.

W badaniu tym wykazano znamienną statystycznie i istotną klinicznie różnicę w zakresie czasu wolnego od progresji choroby (PFS) u chorych z miejscowo zaawansowanym nieoperacyjnym niedrobnokomórkowym rakiem płuca, u których po standardowej radio-chemioterapii zastosowano durwalumab.

W badaniu PACIFIC, u chorych otrzymujących durwalumab wykazano 3-krotne wydłużenie mediany czasu wolnego od progresji choroby.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum