• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Chemioterapia w szpitalach: NFZ zmieni przepisy. Zbiera uwagi i opinie

Autor: oprac. ML • Źródło: Rynek Zdrowia05 stycznia 2023 17:30

Do 19 stycznia można składać opinie i uwagi do zmian, które Narodowy Fundusz Zdrowia chce wprowadzić w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne chemioterapią.

Chemioterapia w szpitalach: NFZ zmieni przepisy. Zbiera uwagi i opinie
Zmieni się zarządzenie prezesa NFZ dot. leczenia chemioterapią w szpitalach. Fot. Shutterstock
  • Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiła projekt zmian w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
  • Przepisy mają wejść w życie w dzień następujący po dniu ogłoszenia, ale obowiązywac będą od 1 stycznia br.
  • Na wniesienie uwag zainteresowane podmioty mają czas do 19 stycznia br.

Zmiany załączników do rozporządzenia oraz listy substancji

Zmieniane przepisy mają być dostosowane do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2023 r.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. brzmienia § 8, § 11 poprzez doprecyzowanie zapisu dotyczącego leczenia działań niepożądanych wynikających z zastosowania chemioterapii, co uniemożliwi rozliczanie przez świadczeniodawców świadczeń podstawowych, udzielanych w trybie hospitalizacji i w trybie jednodniowym na rzecz pacjentów, którzy nie mieli podanych leków z katalogu leków refundowanych stosowanych w chemioterapii lub substancji czynnych z katalogu refundowanych substancji czynnych w połączeniu z działaniami niepożądanymi.
  2.  brzmienia § 14 , jako zmiana porządkująca wynikająca z połączenia programów lekowych: B.12. „Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe (ICD-10 C82.0; C82.1; C82.7)” oraz B.93. „Leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek B oraz inne chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C83, C85)” - w program lekowy B.12 „Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe (ICD-10: C82, C83, C85)”;
  3. załącznika nr 1n - katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:

a) dodaniu kodów GTIN dla substancji czynnej:

- 5.08.10.0000021 Epirubicini hydrochloridum

- 5.08.10.0000076 Acidum zoledronicum

- 5.08.10.0000048 Ondansetronum

b) wykreśleniu kodów GTIN dla substancji czynnej:

- 5.08.10.0000085 Bortezomibum

c) dodaniu substancji czynnej i kodu GTIN dla:

- 5.08.10.0000097 Lenalidomidum

- 5.08.10.0000098 Ropeginterferonum alfa-2b

- zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w obwieszczeniu refundacyjnym;

d) dodaniu substancji czynnej 5.08.10.0000097 Lenalidomidum, do wykazu substancji czynnych, których średni koszt rozliczenia podlega monitorowaniu zgodnie z § 30 zarządzenia, w związku z dodaniem do refundacji odpowiednika leku.

4) załącznika nr 1t- katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na:

a) wykreśleniu świadczenia o kodzie:

- 5.08.05.0000200 voriconazolum - p.o.-100 mg

- 5.08.05.0000201 ondansetronum - inj.-1 mg

- 5.08.05.0000213 arsenii trioxidum- inj.-1 mg

- 5.08.05.0000215 calcii folinas - inj.- 100 mg

b) dodaniu świadczenia o kodzie:

- 5.08.05.0000218 octreotidum- inj. -20 mg.

Nowe przepisy do rozliczeń od 1 stycznia 2023 r.

Wobec powyższego zarządzenie będzie stosowane się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem lp. 4 części B załącznika, o którym mowa w § 1 pkt 6, którą stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 16 grudnia 2022 r.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przed określeniem przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zasięgnie opinii właściwych konsultantów krajowych, a także Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz reprezentatywnych organizacji świadczeniodawców.

Działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia oczekuje na opinie i uwagi do przedmiotowego projektu zarządzenia do 19 stycznia 2023 r. do godziny 12:00 (liczy się data wpływu do Centrali Funduszu) - które należy przesłać wyłącznie w wersji elektronicznej (excel) na adres email: sekretariat.dgl@nfz.gov.pl.
 

 

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum