MAK/Rynek Zdrowia | 12-08-2015 14:11

CHMP: zgoda na przyspieszoną ocenę nowej terapii w szpiczaku

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), organ Europejskiej Agencji Leków (EMA), wyraził zgodę na przyspieszony tryb oceny Ixazomibu, innowacyjnego, doustnego inhibitora proteasomów w leczeniu pacjentów z nawrotowym i/lub opornym na leczenie szpiczakiem mnogim.

EMA wydaje pozwolenie na przyspieszony tryb oceny tych leków, których stosowanie uważa za leżące w interesie zdrowia publicznego, a w szczególności za innowacyjne pod względem terapeutycznym - przypomina w komunikacie prasowym firma Takeda.

W nadchodzących tygodniach Takeda zamierza złożyć wniosek o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie Ixazomibu do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Wniosek ten opiera się na wynikach pierwszej analizy okresowej głównego badania fazy 3 TOURMALINE-MM1.