BCO/Rynek Zdrowia | 21-11-2013 16:22

Białystok: współpraca transgraniczna w dziedzinie onkologii

W Białymstoku podsumowano podczas specjalnej konferencji dotychczasową transgraniczną współpracę pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie a białoruskim Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym.

Współpraca pomiędzy Białostockim Centrum Onkologii a Grodzieńskim Obwodowym Szpitalem Klinicznym została oficjalnie zapoczątkowana w marcu 2012 r. w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Podstawowym celem realizowanego projektu była poprawa diagnostyki histopatologicznej nowotworów piersi i jelita grubego na przygranicznych terenach Polski i Białorusi.

Trwały efekt tych działań to m.in. zakup nowoczesnego sprzętu medycznego do diagnostyki patomorfologicznej, który wykorzystywany jest obecnie w Zakładzie Patomorfologii Białostockiego  Centrum Onkologii.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła 1,4 mln euro. Kwota dofinansowania  ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Instytutu Sąsiedztwa i Partnerstwa to 1,3 mln euro. Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu zrealizowało działania o wartości 816,7 tys. euro.