IB/Rynek Zdrowia | 13-11-2019 17:39

Badanie: pacjenci onkologiczni o dostępie do informacji, czasie oczekiwania i kosztach leczenia

Jak wynika z opartego na badaniu ankietowym raportu inicjatywy All.Can Polska pn. "Jak polscy pacjenci oceniają opiekę onkologiczną?", ponad połowa ankietowanych uważa, że nie otrzymała wystarczających informacji nt. opieki i leczenia lub nie była w stanie ich zrozumieć - mówił w środę (13 listopada) na spotkaniu prasowym w Warszawie Szymon Chrostowski.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że nie otrzymała wystarczających informacji nt. opieki i leczenia onkologicznego lub nie była w stanie ich zrozumieć. Fot. Shutterstock

Przewodniczący Grupy Sterującej All.Can Polska zauważył również, że aż 69% respondentów było zdania, że nie otrzymało wystarczających informacji jak radzić sobie z bólem, a blisko połowa stwierdziła, że za część opieki onkologicznej musi płacić z własnej kieszeni.

Problemem nadal pozostaje także czas upływający od postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia. W przypadku 25% ankietowanych okres ten był dłuższy niż dwa miesiące.

Połowa respondentów podkreśla również brak dostępności specjalistów - dietetyków, psychologów, czy fizjoterapeutów - którzy powinni wspierać chorych w procesie leczenia onkologicznego.

Badanie zostało przeprowadzone w dziesięciu krajach (Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Kanada, Polska, Szwecja, USA, Wielka Brytania i Włochy). Ankieta była dostępna online, a respondentów rekrutowano głównie za pośrednictwem organizacji pacjenckich oraz mediów społecznościowych.

Badanie trwające od stycznia do listopada 2018 r. było otwarte dla obecnych i byłych pacjentów onkologicznych, niezależnie od typu nowotworu, na który chorowali. Do badania zostali także zaproszeni opiekunowie i byli opiekunowie chorych, którzy udzielali odpowiedzi w imieniu pacjentów.