• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Badanie: jak zmienił się czas oczekiwania na leczenie po wdrożeniu pakietu onkologicznego?

Autor: IBX/Rynek Zdrowia • • 19 sierpnia 2016 10:24

Fundacja Onkologia 2025 już po raz drugi przeprowadziła badanie "Analiza czasu oczekiwania pacjentów na diagnozę i leczenie chorób nowotworowych w Polsce”. Jego celem jest odpowiedź na pytanie o zmiany, jakie nastąpiły po wdrożeniu pakietu onkologicznego.

Badanie: jak zmienił się czas oczekiwania na leczenie po wdrożeniu pakietu onkologicznego?
Badanie przeprowadzono po raz pierwszy przed wejściem pakietu w życie Fot. Archiwum

Badanie  zostało po raz pierwszy przeprowadzone na przełomie 2014/15 roku - tuż przed wejściem w życie pakietu. Inicjatorem i pomysłodawcą badania jest prof. Sergiusz Nawrocki. W badaniu wzięło udział ponad 1300 pacjentów z 6 różnych ośrodków. leczenia onkologicznego w Polsce.

Wyniki badania - obok, do pobrania w pdf.

Wyniki I edycji badania wskazują, że przed wejściem w życie pakietu onkologicznego czas oczekiwania od podejrzenia choroby nowotworowej do rozpoczęcia leczenia wynosił 77 dni, w tym 41 dni poświęconych było na diagnostykę a 36 dni na wdrożenie terapii. W limicie 9 tygodni, początkowo zakładanym na rozpoczęcie leczenia onkologicznego, mieściło się 40% ankietowanych. Około 22% pacjentów decydowało się na skorzystanie z prywatnych konsultacji i badań diagnostycznych.

Badanie zostało powtórzone po roku, tj. na przełomie lat 2015/16. Wzięło w nim udział ponad 400 pacjentów. Użyto tych samych metod badawczych.
Wyniki dają podstawę do porównania zmiany, jaka zaszła w systemie opieki onkologicznej po wejściu w życie tzw. pakietu onkologicznego.

Z II edycji badania wynika, że na przełomie lat 2015/16 łączny, realny czas oczekiwania od podejrzenia do rozpoczęcia leczenia onkologicznego wyniósł 74 dni (10 tygodni 4 dni). Zdiagnozowanie choroby zajmowało 35 dni (5 tygodni). Czas od diagnozy do rozpoczęcia leczenia - 37 dni (5 tygodni, 2 dni).

W etapie diagnozowania choroby zawarty był i odrębnie analizowany czas przeprowadzenia badania histopatologicznego. Mediana czasu oczekiwania wyniosła 8 dni.

W badaniu dość wyraźnie zaznaczyła się różnica w czasach oczekiwania pomiędzy pacjentami, którzy otrzymali kartę DiLO, czyli byli leczeni w ramach pakietu onkologicznego, a pacjentami, którzy jej nie otrzymali. Różnica to 11 dni (z kartą DiLO - 74 dni, bez karty DiLO - 85 dni). Zdecydowana większość pacjentów w badaniu (84%) otrzymała kartę DiLO na jednym z etapów "ścieżki".

Pierwsza edycja badania pokazała, że ogólny czas oczekiwania od podejrzenia do rozpoczęcia leczenia onkologicznego wynosił 77 dni (11 tygodni). Między przełomem 2014/15 roku a przełomem 2015/16 roku czas oczekiwania dla ogółu pacjentów skrócił się o 3 dni.

W badaniu odnotowano skrócenie czasu oczekiwania dla pacjentów, którzy otrzymali kartę DiLO na jednym z etapów ścieżki. Natomiast dla pacjentów, którzy nie otrzymali karty, czas oczekiwania wydłużył się o 8 dni.

W limicie 9 tygodni, pierwotnie zakładanym na rozpoczęcie leczenia w pakiecie onkologicznym mieści się 41% pacjentów (wobec 40% odnotowanych w pierwszej edycji badania).

Analiza pokazuje, że zdecydowana większość kart DiLO została wystawiona w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub przez szpital. Prawo wystawienia karty DiLO na etapie podejrzenia choroby miał lekarz rodzinny. Lekarz specjalista mógł wystawić kartę DiLO po zakończeniu diagnostyki wstępnej (potwierdzeniu choroby nowotworowej). Zatem większość pacjentów biorących udział w badaniu skorzystała z karty na dalszym etapie "ścieżki". Niski udział lekarzy POZ w pakiecie onkologicznym jest jednym z istotnych zjawisk odnotowanych w pierwszym analizowanym okresie od wejścia w życie nowych przepisów.

W ramach pakietu onkologicznego zdefiniowano maksymalne czasy oczekiwania w ramach poszczególnych etapów ścieżki pacjenta (35 dni na diagnostykę wstępną, 28 dni na diagnostykę pogłębioną, 14 dni na konsylium i rozpoczęcie leczenia).
Zestawienie limitów czasu w rozumieniu pakietu onkologicznego z realną ścieżką pacjenta pokazuje jednak, dlaczego samo dotrzymanie terminów w ramach poszczególnych etapów zdefiniowanych przepisami pakietu onkologicznego nie musi przełożyć się na skrócenie realnych czasów w ramach całego okresu od podejrzenia do leczenia.

W ramach pakietu rozliczane i obowiązkowe jest dotrzymanie limitów wyłącznie w ramach poszczególnych etapów diagnostyki i leczenia (każdy świadczeniodawca odpowiada „za siebie” w ramach realizowanego etapu).

Czas w ramach limitów mierzony jest od momentu zapisania się pacjenta na listę oczekujących. Nie jest brany pod uwagę czas pomiędzy etapami. To ograniczenie dotyczy również początku "ścieżki". Oznacza to, że może upłynąć pewien czas od momentu wystawienia karty przez lekarza POZ (w sytuacji podejrzenia choroby) do zapisania się pacjenta na listę oczekujących w ramach diagnostyki wstępnej.

 

DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum