MAK/Rynek Zdrowia | 25-10-2018 20:11

"Amazonki": chcemy, aby polskie pacjentki z rakiem piersi były leczone na europejskim poziomie

- Fundamentalną rolą organizacji pacjentów jest dbanie o potrzeby i dobro chorych. Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” od ponad 25 lat wspiera kobiety z rakiem piersi, poprzez ich edukację, pomoc psychologiczną, a przede wszystkim reprezentuje ich interesy w systemie ochrony zdrowia - podaje organizacja w komunikacie prasowym.

Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”; FOT. Materiały prasowe

„Federacja dba o to, aby polska pacjentka z rakiem piersi mogła być leczona na poziomie europejskim, a nawet światowym. Ważne jest, aby poprawiać jakość życia leczonych kobiet, aby skuteczność leczenia była coraz lepsza dzięki dostępowi do innowacyjnych terapii i technologii medycznych” - zaznacza Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”.

„Zależy nam, aby zaoszczędzone/wygenerowane w systemie ochrony zdrowia środki finansowe, Ministerstwo Zdrowia przeznaczało na nowe innowacyjne terapie w leczeniu raka piersi” - czytamy w informacji prasowej.

„W kontekście toczącej się aktualnie dyskusji na temat leków biologicznych i biopodobnych oraz trastuzumabu podawanego podskórnie lub dożylnie, uważamy - w odniesieniu do aktualnej wiedzy medycznej i praw pacjenta - że leki biologiczne, jak i ich odpowiedniki są równie skuteczne, ale nie powinny być automatycznie zamieniane - uważa Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”.

- O tym, jaki lek - oryginalny czy biopodobny - powinien być podany oraz w jakiej postaci, decyduje lekarz za zgodą pacjenta, kierując się jego stanem klinicznym i potrzebami - podkreśla Krystyna Wechmann, prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” i prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.