• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

ASCO: wyniki badań nad terapią skojarzoną w zaawansowanym raku piersi

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 19 czerwca 2018 15:01

Wyniki badania klinicznego III fazy wykazały, że terapia skojarzona z rybocyklibem wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby (progression-free survival, PFS) u pacjentek z hormonozależnym HER2-ujemnym zaawansowanym rakiem piersi - informuje producent leku w komunikacie prasowym.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Podczas 54. Dorocznego Spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO), odbywającego się w Chicago, firma Novartis ogłosiła wyniki trzeciego badania klinicznego III fazy z rybocyklibem w leczeniu zaawansowanego raka piersi.

W badaniu MONALEESA-3 wykazano, że rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem wydłużał czas przeżycia bez progresji choroby w porównaniu z fulwestrantem stosowanym samodzielnie u kobiet w wieku pomenopauzalnym z zaawansowanym rakiem piersi z obecnością receptorów hormonalnych i brakiem receptorów ludzkiego nabłonkowego czynnika wzrostu (HR-dodatni/HER2-ujemny).

- Rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem u wszystkich pacjentek biorących udział w badaniu wykazał większą skuteczność z medianą PFS wynoszącą 20,5 miesiąca w porównaniu do 12,8 miesiąca dla fulwestrantu podawanego samodzielnie. Badanie kliniczne MONALEESA-3 obejmowało pacjentki po menopauzie leczone w terapii pierwszej i drugiej linii zaawansowanego, hormonozależnego HER2-ujemnego raka piersi - podaje Novartis w informacji prasowej.

- Wyniki badania MONALEESA-3 u pacjentek otrzymujących leczenie pierwszego rzutu były szczególnie znaczące. Oszacowano, że u prawie 70% kobiet przyjmujących rybocyklib w skojarzeniu z fulwestrantem w leczeniu pierwszego rzutu nie nastąpi progresja po medianie obserwacji wynoszącej 16,5 miesiąca” – mówi dr Dennis J. Slamon, dyrektor ds. badań klinicznych i translacyjnych, z Uniwersytetu Kalifornijskiego, Los Angeles Jonsson Comprehensive Cancer Center.

- W leczeniu zaawansowanego raka piersi ważne jest, aby mieć pewność, że zapewniamy pacjentom takie opcje leczenia, które wydłużają czas do progresji choroby, a jednocześnie zachowują jakość życia.”

50% kobiet uczestniczących w badaniu MONALEESA-3 miało przerzuty do płuc i/lub wątroby i także u tych kobiet wykazano korzyści z leczenia porównywalne z populacją ogólną. Okres obserwacji, w którym mierzy się przeżycie całkowite, nadal trwa.

MONALEESA-3 to badanie kliniczne III fazy, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania inhibitora CDK4/6 w skojarzeniu z fulwestrantem w różnorodnych populacjach pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi – w leczeniu pierwszej i drugiej linii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum