• PATRON HONOROWYpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

ASCO: leczenie zaawansowanego czerniaka staje się coraz bardziej skuteczne

Autor: MAK/Rynek Zdrowia • • 20 czerwca 2018 18:01

86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem wolnych od progresji po 20 miesiącach od zakończenia dwuletniego leczenia pembrolizumabem i całkowity czas przeżycia - ponad 40% u nieleczonych wcześniej chorych po 5 latach obserwacji - to główne wnioski z badań klinicznych przedstawionych podczas tegorocznego kongresu American Society of Clinical Oncology (ASCO) w Chicago.

FOT. Fotolia; zdjęcie ilustacyjne

Dane dotyczące skuteczności leczenia, oceniano w badaniu 3. fazy KEYNOTE-006 oraz badaniu fazy 1b KEYNOTE-001, w których stosowano pembrolizumab u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem. Obecna analiza przeprowadzona w ramach badania KEYNOTE-006 wykazała korzystny wpływ na trwałość odpowiedzi u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie pembrolizumabem, oraz na czas całkowitego przeżycia (OS) - podaje firma MSD w komunikacie prasowym.

- Po medianie obserwacji wynoszącej 20,3 miesiąca po ukończeniu stosowania pembrolizumabu w badaniu KEYNOTE-006, 86% pacjentów z zaawansowanym czerniakiem, wolnych od progresji, po zakończeniu dwuletniego leczenia pembrolizumabem nadal uzyskiwała korzyść z terapii - informuje spółka.

W przypadku pierwszorzędowego punktu końcowego w postaci OS w badaniu KEYNOTE-006 wskaźnik czteroletniego OS wynosił 41,7% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab - w porównaniu z 34,1% w grupie otrzymującej ipilimumab; u pacjentów wcześniej nieleczonych wskaźniki OS wynosiły 44,3% we wszystkich grupach otrzymujących pembrolizumab i 36,4% w grupie kontrolnej.

W badaniu KEYNOTE-001 wskaźnik pięcioletniego OS (drugorzędowy punkt końcowy w badaniu), wynosił 34 % u wszystkich pacjentów i 41 % u pacjentów wcześniej nieleczonych. Profil bezpieczeństwa pembrolizumabu w obu badaniach był zgodny z obserwowanym w poprzednich badaniach z udziałem pacjentów z zaawansowanym czerniakiem.

- Wyniki badań KEYNOTE-006 i KEYNOTE-001, to kolejne potwierdzenie, że pembrolizumab znacząco wydłuża przeżycie w leczeniu pierwszego rzutu u pacjentów z czerniakiem, niezależnie od statusu mutacji w genie BRAF - mówi Scot Ebbinghaus, wiceprezes ds. badań klinicznych MSD.

- W badaniu KEYNOTE-006 obserwujemy także trwały, korzystny wpływ u pacjentów, którzy ukończyli dwuletnie leczenie lekiem Keytruda (pembrolizumab). Te dane po raz kolejny uzasadniają stosowanie pembrolizumabu w monoterapii, jako standardu leczenia u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem - zaznacza Ebbinghaus.

- W przypadku pembrolizumabu potwierdzono już wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem w porównaniu z ipilimumabem, co potwierdzają także czteroletnie dane z badania KEYNOTE-006 - mówi prof. Georgina V. Long, kierownik ds. medycznych w ośrodku Melanoma Institute Australia (MIA) oraz prezes ośrodka Melanoma Medical Oncology and Translational Research w MIA i Royal North Shore Hospital, Uniwersytetu w Sydney.

- Co ważne, widzimy teraz utrzymującą się skuteczność u pacjentów, którzy ukończyli opisane w protokole dwuletnie leczenie pembrolizumabem, a także dodatkową aktywność przeciwnowotworową u pacjentów, u których po pierwszym cyklu leczenia doszło do progresji i którzy ukończyli drugi cykl terapii - dodaje prof. Long

- Kolejne dane z badania KEYNOTE-001 potwierdzają istotny korzystny wpływ na przeżycie u pacjentów z zaawansowanym czerniakiem - stwierdza dr Omid Hamid, kierownik ośrodka Translational Research and Immuno-Oncology oraz dyrektor Melanoma Therapeutics, The Angeles Clinic and Research Institute, z Los Angeles w Kalifornii.

Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum