• PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu
  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

6 czerwca posiedzenie Rady Przejrzystości. Przewidziano opinię w sprawie leku na białaczkę

Autor: oprac. JKB • Źródło: AOTMiT, Rynek Zdrowia05 czerwca 2022 14:00

W poniedziałek 6 czerwca odbędzie się posiedzenie Rady Przejrzystości przy prezesie AOTMiT. W harmonogramie obrad ujęto m.in. ocenę leku w leczeniu chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry oraz przewidziano przygotowanie opinii w sprawie refundacji leków z posaconazolum.

6 czerwca posiedzenie Rady Przejrzystości. Przewidziano opinię w sprawie leku na białaczkę
6 czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Fot. AdobeStock
  • 6 czerwca odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości przy prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
  • Na posiedzeniu zostanie przygotowane stanowisko dotyczące oceny leku Dupixent w ramach programu lekowego dla chorych z ciężką postacią AZS
  • Zostanie także przygotowana opinia w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję posaconazolum

6 czerwca Rada Przejrzystości. Harmonogram obrad

Kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości przewidziano na 6 czerwca. Przypomnijmy: jednym z zadań Rady jest m.in. wydawanie opinii dotyczących objęcia refundacją leku w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, a także przygotowywanie stanowisk w sprawie zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego.

Porządek obrad 6 czerwca:

  • Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Dupixent (dupilumabum) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych z ciężką postacią atopowego zapalenia skóry (ICD-10: L20)”,
  • Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancję czynną posaconazolum we wskazaniach:

a. finansowany w ramach listy aptecznej: ostra białaczka limfoblastyczna u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite u dzieci do 18 roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii;

b. finansowany w ramach katalogu chemioterapii: ostra białaczka limfoblastyczna standardowego lub pośredniego ryzyka – u dzieci do 18 roku życia: – otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub –  wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; chłoniaki złośliwe – u dzieci do 18 roku życia: –  otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub –  wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii; nowotwory lite – u dzieci do 18 roku życia: – otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych lub – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze – do czasu zakończenia chemioterapii.

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum