Centrum Prasowe PAP/Rynek Zdrowia | 18-09-2017 11:51

5. rocznica rozpoczęcia kampanii Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi w Europie

W ramach kampanii Zrozumieć Nowotwory Głowy i Szyi (Make Sense) w całej Europie trwa właśnie piąty tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi. Został on ogłoszony w poniedziałek (18 września) przez European Head and Neck Cancer Society (EHNS). Obecna kampania skupia się na tematyce wspierania osób, które przeżyły chorobę.

Możliwość rozpoznania wczesnych objawów jest kluczowa dla przeżycia Fot. Fotolia (zdjęcie ilustracyjne)

Ok. 60 proc. przypadków nowotworów regionu głowy i szyi zostaje zdiagnozowanych w zaawansowanym studium choroby. Prowadzone w całej Europie działania w ramach kampanii mają na celu zwiększenie świadomości na temat nowotworów głowy i szyi, uświadomienie społeczeństwu znaczenia wczesnej diagnozy i podjęcie próby rozwiązania problemów, z jakimi wciąż borykają się osoby po leczeniu.

Nowotwory głowy i szyi swoim zasięgiem obejmują osiem różnych obszarów. Są one siódmym najczęściej występującym rodzajem nowotworów w Europie, każdego roku wykrywanym u ponad 150 tys. nowych pacjentów. Ryzyko zapadnięcia na tego rodzaju nowotwory jest dwa do trzech razy większe u mężczyzn, chociaż wzrasta również zapadalność wśród kobiet.

Możliwość rozpoznania wczesnych objawów jest kluczowa dla przeżycia - udaje się to 80-90 proc.  pacjentów, u których nowotwory głowy i szyi wykryto we wczesnym stadium rozwoju. Świadomość społeczna tego problemu pozostaje jednak niska. Pomimo znacznego wzrostu liczby osób, które przeżyły chorobę po poddaniu się wczesnemu leczeniu, ogólne wyniki leczenia pacjentów nie uległy poprawie i niezbędne jest podjęcie dalszych starań w tym zakresie.

- Nowotwory głowy i szyi stanowią złożoną jednostkę chorobową. Dzięki tej kampanii możemy zjednoczyć i pobudzić do działania społeczność skupioną wokół osób cierpiących na tę chorobę w Europie, aby stale dążyć do uzyskiwania lepszych efektów leczenia pacjentów - przekonuje Rene Leemans, prezydent EHNS oraz profesor i kierownik wydziału otolaryngologii w zakresie operacji regionu głowy i szyi w Centrum Medycznym Vrije Universiteit w Amsterdamie.

- Jesteśmy świadomi faktu, że nowsze metody leczenia niosą ze sobą ogromny ładunek nadziei, musimy jednak pamiętać, że wspieranie pacjentów, którym udało się pokonać ten złośliwy nowotwór,  wymaga równie dużej determinacji oraz długoterminowego i multidyscyplinarnego podejścia - dodaje.

- Jesteśmy dumni ze wszystkich osiągnięć Kampanii w ostatnich czterech latach. Udało się między innymi zrealizować badania przesiewowe ponad 35 tys. osób w 592 ogólnodostępnych przychodniach w całej Europie i zorganizować trzy strategiczne spotkania z Parlamentem Europejskim - mówi dr Sat Parmar, konsultant w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej/głowy i szyi w szpitalu Queen Elizabeth Hospital w Birmingham w Anglii.

W tym tygodniu w całej Europie odbywa się szereg wydarzeń, których celem jest udostępnianie wiarygodnych i aktualnych informacji na temat nowotworów regionu głowy i szyi, tak aby umożliwić realizację optymalnych działań na etapie diagnozy, leczenia i dalszej opieki nad pacjentem.