RZX/Rynek Zdrowia | 01-07-2017 09:51

Zamość: trwa interdyscyplinarna konferencja kardiologiczna dot. powikłań stymulacji

W dniach 29 czerwca - 1 lipca odbywa się w Zamościu kardiologiczna konferencja szkoleniowa pt. "Powikłania stymulacji". W interdyscyplinarnym spotkaniu poświęconym leczeniu powikłań zabiegów stymulacji serca biorą udział: kardiolodzy, echokardiografiści, kardiochirurdzy, anestezjolodzy oraz lekarze rodzinni i innych specjalności, a także pięlęgniarki.

Zabiegi implantacji urządzeń stymulujących pracę serca, jak każda procedura medyczna niosą za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych Fot. Archiwum (zdjęcie ilustracyjne)

Konferencja odbywa się pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego oraz Akademii Elektroterapii.

- Jest to wydarzenie interdyscyplinarne, gromadzące specjalistów różnych gałęzi medycyny - mówi prof. dr hab. n. med. Andrzej Kutarski z Kliniki Kardiologii Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji. - Szczególnie należy podkreślić udział w spotkaniu czołowych polskich kardiochirurgów - dodaje.

W Polsce każdego roku wzrasta liczba nowych implantacji urządzeń takich jak: stymulatory serca (IPG), kardiowertery-defibrylatory (ICD) oraz stymulatory resynchronizujące (CRT). - Zabiegi implantacji urządzeń stymulujących pracę serca, jak każda procedura medyczna niosą za sobą ryzyko wystąpienia działań niepożądanych - wskazuje dr hab. n. med. Maciej Sterliński, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący - elekt Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Największym problemem są komplikacje pojawiające się w okresie odległym po wszczepieniu, często np. po wymianie urządzenia. Do najważniejszych z nich należą m.in.: infekcje związane z układami, dysfunkcje zastawki trójdzielnej, niedrożność żylna oraz mechaniczne uszkodzenia elektrod. Są to sytuacje wymagające dużego doświadczenia i trudne w leczeniu - często wymagają konsultacji i współpracy tzw. Heart Team: specjalistów różnych dziedzin medycyny, którzy są w stanie wspólnie ustalić najlepszą dla danego pacjenta ścieżkę diagnostyczną i terapeutyczną - mówi specjalista.

- Zdecydowana większość późnych powikłań elektroterapii przy pomocy urządzeń, wymaga przeznaczyniowej ekstrakcji elektrod. Jest to procedura nieporównywalnie trudniejsza od zabiegu wszczepienia i z racji dużego ryzyka musi być przeprowadzana przez referencyjne, najbardziej doświadczone ośrodki w ścisłej współpracy z kardiochirurgami. Wypracowanie standardów postępowania w przypadku takich powikłań jest obecnie jednym z najważniejszych celów naszego Środowiska - dodaje Maciej Sterliński.

Specjalne wykłady konferencji pt. "Powikłania stymulacji" poświęcono lekarzom i pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

- Sukcesywnie wzrasta liczba coraz starszych pacjentów z wszczepionym urządzeniem stymulującym pracę serca. Nie zawsze każdy pacjent ma możliwość bezpośredniego i łatwego dostępu do specjalistycznej Poradni Kontroli Symulatorów i Defibrylatorów. Wówczas często pierwszą konsultacją w zakresie prawidłowej stymulacji serca pacjenta przez urządzenie służą lekarze i pielęgniarki POZ -  zaznacza dr hab. n. med. Oskar Kowalski, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

- Pielęgniarki w szpitalach, przychodniach i zakładach POZ mają na co dzień możliwość wczesnego wykrycia nieprawidłowej funkcji lub niektórych powikłań zabiegów elektrostymulacji, ale muszą wiedzieć na co zwracać uwagę i pamiętać o pewnych charakterystycznych objawach mogących świadczyć o nieprawidłowościach. Właśnie dlatego szkolenie personelu pielęgniarskiego w tym zakresie jest tak ważne -  wyjaśnia specjalista.