KARDIOLOGIA

Terapie, profilaktyka, badania. Najnowsze doniesienia medyczne

  • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Wytyczne ESC - postępowanie u chorych z migotaniem przedsionków

Autor: HTTP://WWW.PTKARDIO.PL/RYNEK ZDROWIA

Wytyczne opracowane przy szczególnym udziale EHRA (European Heart Rhythm Association), zaakceptowane przez EACTS (European Association for Cardio-Thoracic Surgery).

Dodano: 28 lipca 2011, 15:30 Aktualizacja: 28 lipca 2011, 16:12

Migotanie przedsionków (AF), występujące u 1-2% populacji ogólnej, stanowi najczęstsze utrwalone zaburzenie rytmu serca. Ponad 6 milionów Europejczyków cierpi z powodu AF, a częstość występowania tego typu zaburzeń ryt- mu w ciągu ostatnich 50 lat podwoiła się wskutek starzenia się populacji.

Od ostatnio opublikowanych wytycznych do-tyczących AF minęły 4 lata, stąd też potrzeba stworzenia uaktualnionej wersji zaleceń.

Migotanie przedsionków 5-krotnie zwiększa ryzyko udaru mózgu, a co 5. udar można przypisać tej arytmii. Udary niedokrwienne związane z AF często kończą się zgonem, a pacjenci, którzy je przeżywają, doznają większego stopnia niepełnosprawności i są bardziej narażeni na powtórny udar mózgu niż chorzy po udarach z innej przyczyny. W wyniku tego ryzyko zgonu spowodowanego udarem mózgu związanym z AF jest 2-krotnie wyższe, a koszty opieki nad chorym - 1,5-krotnie większe.

Na ostateczny kształt niniejszych wytycznych wpłynęło wiele badań dotyczących zapobiegania udarom mózgu.

Treść rekomendacji na stronie: http://www.ptkardio.pl

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

    POLECAMY W PORTALU