MS, Gazeta Wyborcza/Rynek Zdrowia | 13-06-2013 10:18

Wrocław: w szpitalu wojskowym wszczepiają rozpuszczalne stenty

4 Wojskowy Szpital Kliniczny jest pierwszą placówką we Wrocławiu, który od tygodnia wszczepia pacjentom stenty rozpuszczalne. Są one kilka razy droższe niż metalowe, refundowane przez NFZ. Koszt tych tradycyjnych waha się w granicach 1,5 tys. do 1,8 tys. zł za sztukę. Różnicę w cenie szpital dopłaca z własnych środków.

Aby ratować życie pacjentów ze zwężonymi tętnicami wieńcowymi lekarze wszczepiali dotychczas stenty metalowe powlekane lekami, tzw. rusztowanie, które zapobiegało ponownemu zwężaniu się naczyń. Niestety, miało ono swoje wady, bo gdy następował nawrót zwężenia (zdarza się to u około 30 proc. chorych) kardiochirurgom trudno było wszczepić bypassy. W przypadku nowoczesnego stentu nie ma takich problemów.

Rozpuszczalne stenty są wykonane z polimeru kwasu mlekowego, który stosowany jest w implantach medycznych, np. szwach rozpuszczalnych. Po dwóch latach od wszczepienia po stencie nie ma śladu. Kiedy ulegnie on rozpuszczeniu, światło tętnicy zwiększa się, a naczynie w tym miejscu zachowuje się tak jak przed chorobą.

Wskazaniem do zastosowania nowoczesnego stentu, poza młodym wiekiem pacjenta, jest także cukrzyca, zaplanowana w niedalekiej przyszłości operacja lub deklarowana przez chorego chęć aktywnego uprawiania sportu.

Zastosowanie rozpuszczalnego stentu w terapii chorób niedokrwiennych serca jest - według ekspertów - tzw. czwartą rewolucją w kardiologii interwencyjnej. Pierwszą było wprowadzenie w 1977 r. metody poszerzania zwężeń w tętnicach wieńcowych za pomocą cewnika z balonikiem, wprowadzanym przez nakłucie w tętnicy udowej. W latach 80. ub.w. wprowadzono wspomniane już metalowe stenty, które następnie udoskonalono, powlekając je substancjami hamującymi rozrost ściany naczynia. Dzięki temu o 70 proc. zmniejszyło się ryzyko nawrotu zwężenia tętnicy.

Rozpuszczalne stenty wszczepia w Polsce obecnie kilkanaście szpitali. Jednym z pierwszych ośrodków, który przeprowadził taki zabieg, był NZOZ Pomorskie Centra Kardiologiczne w Szpitalu Specjalistycznym im. Ceynowy w Wejherowie. Pierwszy zabieg przeprowadzono tam rok temu, w czerwcu 2012 r.

Wśród liderów znalazły się też m.in.: I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu, Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach (obie kliniki rozpoczęły zabiegi we wrześniu 2012 r.) oraz I Katedra i Klinka Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (listopad 2012 r.).