• PARTNER SERWISUpartner serwisu
 • PARTNER SERWISUpartner serwisu

Więcej darmowych specjalistycznych badań w przychodni POZ. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt

Autor: oprac. JPP • Źródło: Rządowe Centrum Legislacji30 kwietnia 2022 20:30

Ministerstwo Zdrowia zmienia koszyk świadczeń gwarantowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.  Znowelizowane przepisy zakładają włączenie w profilaktykę chorób układu krążenia - i objęcie badaniami - nowej grupy osób. Projekt rozporządzenia przekazano do kosnultacji publicznych.

Więcej darmowych specjalistycznych badań w przychodni POZ. Ministerstwo Zdrowia pokazało projekt
Będą nowe świadczenia w przychodni POZ. Obejmą kilka milionów osób Fot. PAP/Marcin Bielecki
 • Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
 • Przepisy dotyczą profilaktyki prowadzonej w przychodniach POZ. - Zmiana ma celu zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia przez umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej realizacji świadczeń ChUK - argumentuje MZ
 • Dotychczasową grupę osób uprawnionych do bezpłatnych badań w ramach profilaktyki chorób układu krążenia poszerza się o osoby z przedziału wieku 55 - 65 lat
 • Pakiet badań profilaktycznych będzie obejmował m.in. badania  biochemiczne krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL ‑cholesterolu, HDL ‑cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI)

Nowe świadczenia w przychodni POZ

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

- Procedowana zmiana ma celu zwiększenie dostępu do świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) przez umożliwienie pielęgniarkom podstawowej opieki zdrowotnej realizacji świadczeń ChUK, jak również poszerzenie kręgu świadczeniobiorców uprawnionych do uzyskania tychże świadczeń - czytamy w uzasadnieniu.

Dotychczasową populację świadczeniobiorców, czyli osób uprawnionych do uzyskania bezpłatnych badań w ramach profilaktyki chorób układu krążenia poszerza się o osoby z przedziału wieku 55 - 65 lat. To około - jak wskazano w projekcie - aż 3 328 008 osób.

Profilaktyka ChUK dla nowej grupy

W rozporządzeniu określono, że kryteriami kwalifikującymi do skorzystania ze świadczeń z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia są:

 • wiek 35-65, bez uprzednio rozpoznanej choroby układu krążenia i cukrzycy oraz
 • niekorzystanie ze świadczeń ChUK w ciągu pięciu lat.

- Umożliwienie odbycia drugiej porady u lekarza lub pielęgniarki POZ w formie teleporady sprzyjać będzie łatwiejszemu dostępowi i sprawniejszej realizacji świadczenia - dodano.

Ponadto w nowych przepisach zrezygnowano z dodatkowych kryteriów kwalifikacji celem ułatwienia dostępu do świadczeń.

- Jednocześnie, dotychczasowy warunek uzależniający udzielanie świadczeń wyłącznie w roku kalendarzowym, w którym pacjent kończył odpowiednio 35, 40, 45, 50 oraz 55 został zastąpiony wymaganiem niekorzystania z przedmiotowych świadczeń w odstępie pięciu lat - czytamy w uzasadnieniu.

Rozporządzenie 28 kwietnia przekazano do konsultacji publicznych. Wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nowe świadczenia gwarantowane w POZ zakładają następujące procedury medyczne:

1. W czasie pierwszej porady:

 • przeprowadzenie badania podmiotowego i przedmiotowego i wpisanie wyników do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy. ;
 •  zlecenie badań biochemicznych krwi (stężenie we krwi cholesterolu całkowitego, LDL ‑cholesterolu, HDL ‑cholesterolu, triglicerydów i poziomu glukozy), dokonanie pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
 • ustalenie terminu porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, na których liście znajduje się świadczeniobiorca, z uwzględnieniem możliwości jej realizacji przy użyciu systemów teleinformatycznych lub środków łączności.

2. Wpisanie wyników badań do dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy.

3. W trakcie drugiej porady u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej:

 • ocena czynników ryzyka zachorowań na choroby układu krążenia
 • kwalifikacja świadczeniobiorcy do grupy ryzyka na podstawie całościowego ryzyka zgonu z przyczyn sercowo ‑naczyniowych w ciągu 10 lat według aktualnej klasyfikacji SCORE dla populacji polskiej i zapisanie uzyskanego wyniku w dokumentacji medycznej świadczeniobiorcy; 
 • poinformowanie świadczeniobiorcy o wyniku badania i klasyfikacji do grupy ryzyka oraz ustalenie planu dalszego postępowania. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby wymagającej dalszego postępowania skierowanie świadczeniobiorcy do dalszej diagnostyki lub leczenia; 
 • edukacja zdrowotna świadczeniobiorcy w zakresie ustalonym w planie dalszego postępowania.";
DO POBRANIA

Dowiedz się więcej na temat:
Podaj imię Wpisz komentarz
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum